Onderzoek

Terugkoppeling survey ManagementVenster bij inspectiebezoek

De afgelopen nieuwsbrieven hebben wij aangegeven dat wij u gedurende dit jaar enkele vragen willen stellen over uw gebruik van ManagementVenster op bepaalde momenten. Met de informatie die u ons geeft, hopen wij onze dienstverlening weer verder te verbeteren. Afgelopen twee nieuwsbrieven hebben wij u gevraagd een survey in te vullen over het gebruik van het ManagementVenster bij het voorbereiden van een inspectiebezoek. U leest hier de belangrijkste uitkomsten.

Hoe gebruikt u het ManagementVenster voor inspectiebezoek?

Dit schooljaar zoomt het Vensters-team in op het ManagementVenster. We krijgen graag een helder beeld van de manier waarop scholen en besturen het ManagementVenster gebruiken gedurende het schooljaar. Geeft u ons input over uw voorbereiding van een inspectiebezoek en de rol van het ManagementVenster daarbij? Klik dan hier.

Ontwikkeling leerlingtevredenheidsonderzoek VSO

Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is er binnen Vensters op dit moment geen specifieke vragenlijst beschikbaar ten behoeve van onderzoek naar leerlingtevredenheid en schoolklimaat en veiligheid. Kwaliteitscholen heeft de situatie aangegrepen om een leerlingtevredenheidenquête voor het VSO te ontwikkelen. Vensters is gevraagd om mee te denken. Voorziet u ons van input en vult u deze enquête in?

Evaluatie schoolrapport ‘Doorstroom naar vervolgonderwijs’

Gebruikt u het rapport Doorstroom naar vervolgonderwijs jaarlijks in de monitoring van het succes van uw oud-leerlingen? Of vindt u het Tableaurapport moeilijk leesbaar? Wij horen graag uw feedback op het rapport zodat wij het rapport kunnen verbeteren. Zou u onze enquête willen invullen? Het kost maximaal 10 minuten van uw tijd.