Terugkoppeling survey ManagementVenster bij inspectiebezoek

magnifying-glass-1019982_960_720.jpg

In de afgelopen nieuwsbrieven hebben wij aangegeven dat wij u gedurende dit jaar enkele vragen willen stellen over uw gebruik van ManagementVenster op bepaalde momenten. Met de informatie die u ons geeft, hopen wij onze dienstverlening weer verder te verbeteren. Afgelopen twee nieuwsbrieven hebben wij u gevraagd een survey in te vullen over het gebruik van het ManagementVenster bij het voorbereiden van een inspectiebezoek. De informatie en wensen uit de enquête zullen wij gebruiken in onze prioritering en planning. Ook wordt gekeken naar nog onbekende ontwikkelwensen.

Onderstaand leest u de meest opvallende resultaten uit 18 reacties.

  • 83% van de respondenten gebruikt op bestuursniveau het MV voor inspectiebezoek. 75% gebruikt de schoolrapporten;
  • De bestuurs- of schoolrapporten Examenresultaten, Tevredenheid leerlingen, Interne doorstroom en Rekentoets worden als ‘heel interessant’ beoordeeld;
  • 87% van de respondenten gebruikt het Internet Schooldossier als onderdeel van de kwaliteitszorg, 67% gebruikt het om op de hoogte te zijn van de oordelen van de inspectie en 47% gebruikt het om de gegevens uit het leerlingvolgsysteem te vergelijken;
  • 77% geeft aan de onderwijsresultaten in het ISD als meerwaarde te zien t.o.v. andere informatiebronnen;
  • Voorkeur zou zijn om de informatie in het ManagementVenster downloadbaar te maken als data of losse grafieken;
  • De helft van de ondervraagden heeft de voorkeur om het ManagementVensterrapport Onderwijskwaliteit een nieuw leven in te blazen.