Bevoegd gegeven lessen toelichten

bevoegd.jpg

Sinds 18 april is in Vensters de nieuwe indicator Bevoegd gegeven lessen beschikbaar om te publiceren op Scholen op de kaart. Scholen komen, door informatie over bevoegdheid te publiceren, tegemoet aan een steeds groeiende maatschappelijke vraag naar transparantie. Wij hopen dan ook dat veel scholen deze mogelijkheid zullen benutten.

 

Scholen op de kaart geeft u de mogelijkheid om uw gegevens toe te lichten. Ook bij de indicator Bevoegd gegeven lessen adviseren wij u hiervan gebruik te maken. Onder de i-knop vinden ouders meer informatie over de definities. We weten echter allemaal dat iedereen een beetje gemak wel op prijs stelt. Het is een kleine moeite om in enkele zinnen uit te leggen waarom niet alle lessen bevoegd gegeven worden of wat u doet om het aantal bevoegd gegevens lessen naar 100% te krijgen. U kunt ook aangeven dat u geen toelichting wilt geven. In dat geval zal de melding ‘De school heeft (nog) geen toelichting geven’ verdwijnen.