Bevoegd

Bevoegd gegeven lessen toelichten

Sinds 18 april is in Vensters de nieuwe indicator Bevoegd gegeven lessen beschikbaar om te publiceren op Scholen op de kaart. Scholen komen, door informatie over bevoegdheid te publiceren, tegemoet aan een steeds groeiende maatschappelijke vraag naar transparantie. Scholen op de kaart geeft u de mogelijkheid om uw gegevens toe te lichten. Ook bij de indicator Bevoegd gegeven lessen adviseren wij u hiervan gebruik te maken.