Publiceer de nieuwste gegevens indicator Bevoegd gegeven lessen

Vensters+Icon_App+Mijn+Scholen+op+de+kaart.png

Begin dit jaar informeerden wij u dat de gegevens van de indicator Bevoegd gegeven lessen geactualiseerd zijn binnen Vensters met IPTO2016. Staan de gegevens van uw school ook al op scholenopdekaart.nl? 


Belangrijk
Op scholenopdekaart.nl worden de gegevens van deze indicator niet automatisch gepubliceerd, dit doen de scholen zelf. Op dit moment heeft ruim 75% van de scholen deze gegevens gepubliceerd en wij adviseren u te controleren of dit ook voor uw school gedaan is. Wilt u dan gelijk kijken of er een toelichting bij de gegevens staat? Voor bezoekers van scholenopdekaart.nl geeft een toelichting bij de gegevens een beter beeld van de situatie op uw school.