Schoolgidsmodule niet in Vensters VO

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

De afgelopen weken hebben een aantal scholen ons gebeld met de vraag of het in de toekomst mogelijk wordt via Vensters VO een schoolgids te genereren. Voor Vensters VO wordt dit niet mogelijk gemaakt, in tegenstelling tot Vensters PO waar dit sinds kort wel mogelijk is. 

De reden hiervoor is tweeledig. Allereerst hebben we het afgelopen jaar samen met vo-scholen onderzocht of het wenselijk is een schoolgids te maken via Vensters VO. Deze behoefte blijkt er niet te zijn. Scholen gaven wel aan naar scholenopdekaart.nl te verwijzen vanuit de schoolgids en dit voldoende te vinden. Mocht u hier nog vragen over hebben, stel ze via vensters@vo-raad.nl. 

Daarnaast sluit maar een deel van de vo-indicatoren aan bij de wettelijke eisen die gesteld zijn aan de schoolgids voor het voortgezet onderwijs, zoals Slaagpercentage, Interne doorstroom, Schoolklimaat en veiligheid. Verder stelt de wet dat de schoolgids van een vo-school o.a. informatie moet tonen over de maatschappelijke stage, de klachtenregeling, het verzuimbeleid en het samenwerkingsverband. 

Zie voor alle eisen aan de schoolgids de Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 24a