Indicator Bevoegd toelichten

Vensters%20Icon_App%20Mijn%20Scholen%20op%20de%20kaart.png

Inmiddels hebben zo’n 400 scholen de indicator Bevoegd gegeven lessen gepubliceerd! Graag vestigen wij uw aandacht nog eens op deze nieuwe indicator en op het schrijven van een toelichting bij de gegevens. Voor bezoekers van Scholen op de kaart geeft een toelichting bij de gegevens een beter beeld van de situatie op uw school.

Hieronder ziet u enkele voorbeeldtoelichtingen die u wellicht inspireren bij het schrijven van een toelichting. Onder de voorbeelden ziet u nog eens de definities van bevoegd, benoembaar, onbevoegd en de vergelijkingsgroep. Voor meer inspiratie kunt u altijd even kijken in onze handreiking toelichtingen schrijven. Deze vindt u, wanneer u inlogt op Vensters, onder de ondersteuningsknop.

‘Op het Vensters College vinden wij kwalitatief goede docenten belangrijk. We streven naar zoveel mogelijk bevoegde docenten voor de klas, dat zijn docenten die opgeleid zijn voor het vak waar zij les in geven. Maar we geven ook nieuw talent graag een kans. Een deel van onze lessen wordt daarom verzorgd door docenten die benoembaar zijn. Deze docenten zijn op (korte) termijn klaar met hun opleiding en geven dan bevoegd les.’

‘We doen hard ons best om bevoegde docenten aan te trekken en voor de klas te krijgen. Dat is niet voor elk vak even makkelijk in deze regio. Daardoor geven sommige docenten les in een vak, naast het vak waarvoor ze bevoegd zijn. Dit ziet u terug in het percentage onbevoegd. Deze docenten worden altijd gekoppeld aan een docent die bevoegd is voor dat betreffende vak.’

Definities:

  • Bevoegd: de les wordt gegeven door een docent met het juiste diploma voor die les.
  • Benoembaar: de les wordt gegeven door een docent zonder het juiste diploma voor die les. De docent mag die les wel (tijdelijk) geven. Het gaat om wettelijk geregelde uitzonderingen. Bijvoorbeeld een tijdelijke vervanger (maximaal 1 jaar) of een docent in opleiding. Meer informatie vindt u hier.
  • Onbevoegd: de docent is niet bevoegd of benoembaar. Meestal wordt de les gegeven door een docent die wel een onderwijsbevoegdheid heeft, maar niet op het juiste niveau of voor het juist vak.
  • De vergelijkingsgroep is een vergelijking die voor uw school berekend is door IPTO, op basis van de onderwijssoorten op uw school en het aantal lesuren binnen die onderwijssoorten. Het gaat dus niet om een landelijk gemiddelde.