Nieuw in Vensters: actueel gewichtenpercentage

Scholen kunnen vanaf nu in Vensters zien wat het percentage gewogen leerlingen is voor hun school in het meest actuele schooljaar (en ook voor voorgaande schooljaren). Eerder werd het percentage gewogen leerlingen pas getoond na het inladen van de eindtoetsgegevens in Vensters. Vanaf nu zal dit percentage steeds worden geactualiseerd bij het inladen van de leerlinggegevens (op basis van de 1-oktobertelling). Aanleiding voor deze aanpassing is dat scholen op een centrale plek willen zien hoeveel leerlingen op hun school een gewicht hebben en welk gewicht. De volgende informatie is te vinden in het SchoolVenster onder de indicator Resultaten eindtoets:

  • het percentage gewogen leerlingen,
  • het aantal leerlingen met een gewicht van 0,3,
  • en het aantal leerlingen met een gewicht van 1,2.