Special Monitoring Sociale Veiligheid

Vanaf 22 mei kunnen scholen, die voor 2016-2017 de Vensters-enquête leerlingtevredenheid hebben afgenomen, hun monitoringsgegevens naar de inspectie sturen. Door uw gegevens proactief naar de inspectie te sturen voorkomt u bevraging vanuit de inspectie op een later moment. In deze special leest u alles wat u moet weten over deze functionaliteit.

Sociale veiligheid en Vensters

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2015 verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren onder een representatief deel van hun leerlingen. Scholen dienen:
• aan de inspanningsverplichting te voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
• het effect van het veiligheidsbeleid jaarlijks te monitoren;
• de volgende taken bij tenminste één persoon te beleggen:
- het coördineren van anti-pestbeleid en het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten.
Vanaf 1 januari 2016 kunnen scholen via Vensters de sociale veiligheid op school monitoren via de Vensters-enquête leerlingtevredenheid.

Toezicht inspectie op de monitoring van sociale veiligheid

De wet Veiligheid op school noemt de inspanningsverplichting voor scholen van het monitoren van de sociale veiligheid onder leerlingen (dit is dus geen resultaatverplichting). Van belang is de relatie tussen beleid en monitoring, zodat op basis van het beleid gemonitord wordt en de uitkomsten ook weer meegenomen worden in nieuw beleid. Lees meer over het toezicht van de inspectie.

Monitoringsgegevens sturen naar inspectie via Vensters

De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van bovengenoemde inspanningsverplichting en heeft het recht de monitoringsgegevens bij scholen op te vragen. Velen van u hebben aangegeven dat u graag de mogelijkheid wilt hebben om via Vensters uw monitoringsgegevens sociale veiligheid aan te leveren aan de inspectie. Inmiddels heeft Vensters deze functionaliteit ontwikkeld. Scholen die de Vensters-enquête voor 2016-2017 hebben afgenomen en de resultaten in Vensters hebben staan, kunnen hier vanaf eind mei 2017 gebruik van maken.

Doorleveren monitoringsgegevens aan inspectie in 6 stappen

Stap 1 - akkoord bevoegd gezag
Het doorsturen van uw monitoringsgegevens kunt u realiseren per school. Wel heeft u hiervoor toestemming nodig van het bevoegd gezag. Wij adviseren u dus om eerst met uw bestuur af te stemmen of het wel of niet wenselijk is om uw monitoringsgegevens door te sturen aan inspectie. Bestuurders zijn op de hoogte gebracht van deze nieuwe functionaliteit.

 

Stap 2 - rapport Monitoring Sociale Veiligheid downloaden
In het ManagementVenster vindt u de tegel Monitoring Sociale Veiligheid. Via deze tegel kunt u, ter controle, het rapport downloaden dat ook aangeleverd wordt bij de inspectie wanneer u daarmee akkoord gaat.

Stap 3 - onderwijsniveau aangeven
Vervolgens geeft u aan of u de gegevens op schoolniveau of onderwijssoortniveau wilt sturen. Analyseert u zelf de gegevens op schoolniveau? Dan levert u de gegevens op schoolniveau. In dat geval worden zowel de onderzoeksresultaten als de representativiteitsgegevens alleen op schoolniveau naar de inspectie gestuurd. Analyseert u zelf de gegevens op onderwijssoortniveau? Dan levert u de gegevens op onderwijssoortniveau. In dat geval worden zowel de onderzoeksresultaten als de representativiteitsgegevens op onderwijssoortniveau naar de inspectie gestuurd.

Stap 4 - datum van levering kiezen
Via dezelfde tegel geeft u vervolgens de datum aan waarop u uw gegevens naar de inspectie wilt sturen.

Stap 5 - vragen over afname
Daarna beantwoordt u enkele aanvullende vragen over de afnamegroep en de afnamecondities en slaat u alle gegevens op.

Stap 6 - afronding
Wanneer u uw gegevens opslaat, wordt er een mail gestuurd naar de gebruikersbeheerder van Vensters op bestuursniveau. In deze mail wordt aangegeven wie toestemming heeft gegeven, op welke niveau de gegevens worden geleverd en welke datum geselecteerd is. Verleende toestemming kan tot één dag voor de gekozen datum nog gewijzigd of ingetrokken worden.