ManagementVenster

Special Monitoring Sociale Veiligheid

Vanaf 22 mei kunnen scholen, die voor 2016-2017 de Vensters-enquête leerlingtevredenheid hebben afgenomen, hun monitoringsgegevens naar de inspectie sturen. Door uw gegevens proactief naar de inspectie te sturen voorkomt u bevraging vanuit de inspectie op een later moment. In deze special leest u alles wat u moet weten over deze functionaliteit.

Terugkoppeling survey ManagementVenster bij inspectiebezoek

De afgelopen nieuwsbrieven hebben wij aangegeven dat wij u gedurende dit jaar enkele vragen willen stellen over uw gebruik van ManagementVenster op bepaalde momenten. Met de informatie die u ons geeft, hopen wij onze dienstverlening weer verder te verbeteren. Afgelopen twee nieuwsbrieven hebben wij u gevraagd een survey in te vullen over het gebruik van het ManagementVenster bij het voorbereiden van een inspectiebezoek. U leest hier de belangrijkste uitkomsten.

Het systematisch gebruiken van data voor onderwijsverbetering

Afgelopen donderdag 30 maart vond het 10e VO-congres plaats. Het congres werd druk bezocht met zo'n 1.900 bezoekers. Geniet nog even na van de dag met het Live Magazine. Ook de workshop van Vensters in samenwerking met de Universiteit Twente werd goed bezocht. Kim Schildkamp en Cindy Poortman lichtten aan de hand van een case de datateam® methode toe aan ruim 70 deelnemers. 

Hoe gebruikt u het ManagementVenster voor inspectiebezoek?

Dit schooljaar zoomt het Vensters-team in op het ManagementVenster. We krijgen graag een helder beeld van de manier waarop scholen en besturen het ManagementVenster gebruiken gedurende het schooljaar. Geeft u ons input over uw voorbereiding van een inspectiebezoek en de rol van het ManagementVenster daarbij? Klik dan hier.

Update Vensters december

Bijna elke maand vindt er een periodieke update plaats van Vensters. Op deze dag worden nieuwe data ingelezen in Mijn Scholen op de kaart, worden wellicht bepaalde indicatoren automatisch gepubliceerd en worden de producten Managementvenster, VO2020-scan, Tevredenheidsmeting en SHZG enquête geactualiseerd. Via dit nieuwsbericht houden wij u op de hoogte van de veranderingen. 

Evaluatie schoolrapport ‘Doorstroom naar vervolgonderwijs’

Gebruikt u het rapport Doorstroom naar vervolgonderwijs jaarlijks in de monitoring van het succes van uw oud-leerlingen? Of vindt u het Tableaurapport moeilijk leesbaar? Wij horen graag uw feedback op het rapport zodat wij het rapport kunnen verbeteren. Zou u onze enquête willen invullen? Het kost maximaal 10 minuten van uw tijd.