Sociale veiligheid

Special Monitoring Sociale Veiligheid

Vanaf 22 mei kunnen scholen, die voor 2016-2017 de Vensters-enquête leerlingtevredenheid hebben afgenomen, hun monitoringsgegevens naar de inspectie sturen. Door uw gegevens proactief naar de inspectie te sturen voorkomt u bevraging vanuit de inspectie op een later moment. In deze special leest u alles wat u moet weten over deze functionaliteit.

Levering sociale veiligheid aan inspectie - eind mei mogelijk

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2015 verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren. Velen van u hebben aangegeven dat u graag de mogelijkheid wilt hebben om via Vensters uw monitoringsgegevens aan te leveren aan de inspectie. Vanaf eind mei 2017 kunt u in het ManagementVenster de tegel Monitoring Sociale Veiligheid vinden. Wanneer u toestemming heeft van het bestuur (bevoegd gezag) om uw gegevens te sturen naar de inspectie, kunt u dat via deze tegel regelen.

Informeer de inspectie over sociale veiligheid via Vensters

Het Vensters-team heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van een functionaliteit in Vensters die scholen de mogelijkheid geeft om onderzoeksresultaten rond sociale veiligheid door te leveren aan de inspectie. Een functionaliteit die wenselijk bleek naar aanleiding van de aangescherpte wetgeving en de rol van de inspectie om erop toe te zien dat deze nieuwe wetgeving gehandhaafd wordt. Vanaf 22 mei aanstaande kunnen scholen hun gegevens leveren aan de inspectie indien zij daar toestemming van hun bestuur voor hebben gekregen.