Informeer de inspectie over sociale veiligheid via Vensters

Vensters%20Icon_App%20Vensters.png

Het Vensters-team heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van een functionaliteit in Vensters die scholen de mogelijkheid geeft om onderzoeksresultaten rond sociale veiligheid door te leveren aan de inspectie. Een functionaliteit die wenselijk bleek naar aanleiding van de aangescherpte wetgeving en de rol van de inspectie om erop toe te zien dat deze nieuwe wetgeving gehandhaafd wordt. Vanaf 22 mei aanstaande kunnen scholen hun gegevens leveren aan de inspectie indien zij daar toestemming van hun bestuur voor hebben gekregen.

Het bestuur dient, als bevoegd gezag, toestemming te geven aan de school om de onderzoeksresultaten rond sociale veiligheid via Vensters door te leveren aan de inspectie. Wanneer het bestuur toestemming heeft verleend, kan de school in het ManagementVenster de gegevens klaarmaken voor verzending. Daarbij dient de school de volgende verklaring aan te vinken:

monitoring sociale veiligheid.jpg

Wanneer de Venstergebruiker de benodigde informatie heeft ingevuld, wordt de gebruikersbeheerder op bestuursniveau hier per mail over geïnformeerd.