Nieuw op Scholen op de kaart: ruimte voor gymrooster en spreekuren

Het komende half jaar werkt de PO-Raad intensief aan het integreren van de schoolgids op Scholen op de kaart. Uiteraard houden wij u van iedere wijziging op de hoogte. Volgend schooljaar zullen we met u evalueren of Scholen op de kaart voor u inderdaad een alternatief is (of kan zijn) voor de schoolgids.

Zoals u kunt zien zijn er in de indicator Schooltijden en opvang al wijzigingen aangebracht. We hebben hier een aantal onderdelen toegevoegd om de informatievoorziening op gelijk niveau te brengen met de schoolgids. Nieuw zijn bijvoorbeeld:

  • De vraag 'Is er opvang tijdens schoolvakanties?';
  • Ruimte voor lestijden bewegingsonderwijs;
  • Ruimte voor het invullen van spreekuren van bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk werker of intern begeleider.

Log in op Mijn Vensters en werk uw gegevens meteen bij!