Instructievideo Vensters-tevredenheidsenquête

Vensters%20Icon_App%20Tevredenheid.png

De afgelopen weken heeft Vensters scholen gebeld om hen te informeren over de wetgeving rond sociale veiligheid en de mogelijkheden voor het afnemen van tevredenheidsonderzoek onder hun leerlingen. Uit deze gesprekken en uit vragen die onze servicedesk heeft gekregen blijkt dat extra uitleg over het afnemen van dergelijk onderzoek via de Vensters-enquête handig is. Vensters PO & VO hebben daarom gezamenlijk een instructievideo ontwikkeld. Deze video laat zien hoe u de enquête opstart en afrondt en hoe u de resultaten publiceert op Scholen op de kaart.

De wet ‘Zorgplicht veiligheid op school' schrijft voor dat scholen jaarlijks de sociale veiligheid van leerlingen monitoren onder een representatieve steekproef van de school. Heeft u nog geen sociale veiligheid gemonitord? Met de Vensters-enquête kunt u dat tot en met 30 april doen. Enquêteresultaten kunt u tot uiterlijk 15 mei verwerken binnen Vensters.