Het systematisch gebruiken van data voor onderwijsverbetering

Afgelopen donderdag 30 maart vond het 10e VO-congres plaats. Het congres werd druk bezocht met zo'n 1.900 bezoekers. Geniet nog even na van de dag met het Live Magazine. Ook de workshop van Vensters in samenwerking met de Universiteit Twente werd goed bezocht. Kim Schildkamp en Cindy Poortman lichtten aan de hand van een case de datateam® methode toe aan ruim 70 deelnemers. 

De datateam® methode is ontwikkeld om data, zoals toetsresultaten, doorstroomgegevens en observaties in de klas, effectief te gebruiken om concrete vraagstukken te analyseren en op te lossen om het onderwijs te verbeteren. Op basis van een het ManagementVensterrapport Examenresultaten van een fictieve school werd een probleemstelling geformuleerd waarmee de deelnemers aan de slag gingen. Gezamenlijk doorliep men de acht fasen van de datateam® methode van het opstellen van een hypothese tot het verzamelen en analyseren van data en het bepalen van maatregelen. Bij het opstellen van een hypothese, zo geeft Kim aan, steekt een veelgemaakte inschattingsfout gelijk de kop op. 'We zien vaak dat datateams de oorzaak van problemen in eerste instantie buiten zichzelf zoeken. Zo wijzen middelbare scholen vaak de basisscholen aan als oorzaak van het probleem. Als je genoeg tijd neemt en vaak genoeg tot de conclusie komt dat de oorzaak niet extern gevonden kan worden, ga je vanzelf naar jezelf kijken: welk effect of welke invloed heb ik op het probleem?'

De workshop werd goed ontvangen. Schoolleider: 'Wij presenteren vaak niet enkel het probleem, maar ook gelijk de oplossingsrichting aan onze collega's. Ik zie vandaag de noodzaak om samen met docenten de analyse te maken en de aannames samen te toetsen, zodat je vanaf daar naar een oplossing met draagvlak kunt.'