Nieuwe enquêteperiode vanaf 1 november

Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Wanneer staan de tevredenheidsonderzoeken bij u op de planning?

Op 1 november start de nieuwe afnameperiode om de enquêtes Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders af te nemen. Neemt u de tevredenheidsonderzoeken af met de Vensters-enquêtetool? Dan kan dat vanaf 8 januari.


Sociale veiligheid
Scholen zijn verplicht jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren en deze gegevens beschikbaar te stellen aan de inspectie. Lees meer over het toezicht van de inspectie. Wanneer u de Vensters-enquête Tevredenheid leerlingen afneemt, voldoet u direct aan de monitoringsplicht. In deze enquête zijn namelijk vragen opgenomen om de (verplichte) sociale veiligheid te monitoren. Daarnaast kunt u binnen Vensters uw enquêtegegevens direct naar de inspectie verzenden. Scholen met praktijkonderwijs die de ProZO!-enquête afnemen kunnen hun resultaten over sociale veiligheid in de toekomst ook verzenden via Vensters aan de inspectie. Zie ook dit nieuwsbericht.


Tevredenheid ouders
Wanneer u de Vensters-enquête Tevredenheid leerlingen uitzet, is het handig ook direct de ouders bevragen naar hun tevredenheid. Over het algemeen werkt het respons verhogend wanneer leerlingen en ouders in dezelfde periode bevraagd worden. 
Wanneer u deze Vensters-enquête Tevredenheid ouders afneemt, kunt u de resultaten van de enquête bekijken in een nieuw rapport Tevredenheid ouders in het ManagementVenster.


Leveranciers
U kunt de Vensters vragenlijst ook afnemen via een aantal leveranciers. Wanneer u bij hen de Vensters-vragenlijst afneemt, worden de gegevens automatisch naar Mijn Scholen op de kaart gestuurd. U kunt de gegevens vervolgens toelichten en publiceren op Scholen op de kaart. 
Hieronder een overzicht met alle aangesloten leveranciers. Sinds kort hebben we Survalyzer als leverancier. 

 

Tevredenheid overzicht.JPG