Wijziging indicator Ouders en school

Vensters Icon_App Mijn Scholen op de kaart.png

We hebben een wijziging aangebracht in de indicator Ouders en school (Vensters PO). Deze wijziging heeft invloed op gegevens die u of een collega eerder heeft gepubliceerd op Scholen op de kaart.

In de indicator Ouders en school is het onder andere mogelijk de Enquête oudertevredenheid te uploaden. Deze enquête verhuizen we per 1 september naar een nieuwe indicator Oudertevredenheid.

De indicator Oudertevredenheid
Deze nieuwe indicator valt in de categorie ‘Waardering’ en bevat zoals gezegd de Enquête oudertevredenheid. De nieuwe indicator is alleen gevuld wanneer er al een Enquête oudertevredenheid is verwerkt, of een eigen document is geüpload.

De indicator Ouders en school
Deze bestaande indicator valt voortaan in de categorie ‘Beleid’. Uw gegevens bij de onderdelen Ouderbetrokkenheid, Ouderparticipatie, Ouderbijdrage, Schoolverzekering en verzuimprotocol blijven gewoon staan.

Let op: bijlage(n) verhuizen mee!
In de bestaande indicator Ouders en school zijn mogelijk bijlage(n) toegevoegd en een toelichting ingevuld. Deze gegevens verhuizen mee naar de nieuwe indicator Oudertevredenheid. Reden hiervoor is dat de bijlage(n) en toelichtingen in de praktijk vaak de Oudertevredenheid betreffen.

1) Hadden uw bijlage(n) en/of toelichting inderdaad betrekking op de Enquête oudertevredenheid? Dan zijn deze correct meeverhuisd en hoeft u niets te doen.

De indicator Oudertevredenheid wordt eind september opnieuw gepubliceerd. Dat gebeurt alleen wanneer er een tevredenheidsonderzoek is afgenomen of er een eigen document is geüpload, en de indicator Ouders en school al was gepubliceerd op Scholen op de kaart.

2) Hadden uw bijlage(n) en/of toelichting betrekking op een ander onderdeel van de indicator Ouders en school? Ga dan vóór 29 september naar de nieuwe indicator Oudertevredenheid en verhuis zelf uw bijlage(n) en/of toelichting terug naar de indicator Ouders en school. Een bijlage toevoegen is niet verplicht.

De indicator Ouders en school wordt eind september automatisch gepubliceerd wanneer deze ook voor de wijziging al was gepubliceerd op Scholen op de kaart.

Publicatie
Per 1 september kunt u de beide indicatoren controleren en zelf publiceren. Op 29 september worden de indicatoren automatisch gepubliceerd wanneer u of een collega dit nog niet zelf heeft gedaan. Dit bericht kan zijngestuurd naar meerdere gebruikers met toegang tot bovenstaande school of scholen. Mogelijk zijn de gegevens daarom al aangepast en opnieuw gepubliceerd.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via vensters@poraad.nl.