Geef uw toelichting op de eindtoetsresultaten 2016-2017

Vensters Icon_App Vensters.png

In oktober zijn de definitieve resultaten van uw leerlingen op de eindtoets 2016-2017 beschikbaar in Vensters. U kunt de gegevens controleren, er een toelichting op geven en direct publiceren op scholenopdekaart.nl. Na twee maanden wordt de indicator Resultaten eindtoets 2016-2017 voor alle scholen automatisch gepubliceerd op Scholen op de kaart. De gegevens zijn binnen een paar weken beschikbaar in het ManagementVenster.

Waarom is uw toelichting van belang?

Elk najaar verschijnen er diverse ranglijsten met per schoolvestiging de gemiddelde resultaten voor de eindtoets. De resultaten op deze lijsten zijn gebaseerd op de ruwe eindscores, dus zonder correcties. U heeft geen mogelijkheid voor uw school een toelichting te geven. De scores die u zelf publiceert op scholenopdekaart.nl zijn wel gecorrigeerd. Er staat bijvoorbeeld hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. Ook kunt u zelf bij de definitieve gegevens voor leerlingen aangeven of zij een aangepast eindniveau hebben. Het is dus erg belangrijk dat u de resultaten zelf toelicht en de cijfers plaatst in de context van uw beleid.

Toelichten en publiceren:

1. Ga naar Vensters en log in.
2. Klik op ‘Mijn Scholen op de kaart’.
3. Klik op de indicator ‘Resultaten eindtoets’.
4. Wijzig het gegevensjaar in ‘2016/2017’.
5. Sluit indien nodig groepsgewijs of op individueel niveau scores van leerlingen in of uit.
6. Voorzie uw gegevens van een toelichting en volg de instructies om uw gegevens te publiceren. Uw eindtoetsgegevens staan direct op scholenopdekaart.nl.