Recordaantal tevredenheidsonderzoeken 2017-2018!

Vensters+Icon_App+Tevredenheid.png

We zijn trots op het aantal scholen die in schooljaar 2017-2018 de tevredenheidsonderzoeken met de Vensters-enquête (-vragenlijst) hebben afgenomen!

Leerlingentevredenheid Aantal scholen: 1.226 Aantal leerlingen: 428.000

Oudertevredenheid Aantal scholen: 914 Aantal ouders: 175.000

Van alle scholen die in schooljaar 2017-2018 de tevredenheid van de leerlingen heeft onderzocht, heeft 68% de resultaten Monitoring Sociale Veiligheid via Vensters verstuurd naar de Inspectie van het Onderwijs.

Benieuwd naar de tevredenheidsresultaten 2017-2018?

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken hebben we per onderwijssoort inzichtelijk gemaakt. U ziet in een oogopslag hoe tevreden de leerlingen in Nederland zijn over hun school.

tevredenheid3.JPG

Leuk om deze resultaten de vergelijken met de resultaten van uw school.