Vensters werkt mee aan onderzoek naar effecten van het vernieuwd onderwijstoezicht

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

In opdracht van NRO voert de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) een onderzoek uit naar de effecten van het vernieuwde bestuursgerichte toezicht in het voortgezet onderwijs. Voor dit onderzoek voert de RU een documentenanalyse, een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit. De RU heeft het bestuur van de VO-raad gevraagd of zij hiervoor gebruik kan maken van de data van Scholen op de kaart, zodat zij bij scholen en besturen deze data niet hoeft op te vragen. Projectleider Dr. Marlies Honingh legt uit: “Op basis van deze analyse stellen we vast welke effecten het vernieuwde bestuursgerichte toezicht heeft, daarbij rekening houdend met de gedifferentieerde interventies van inspectie, én met de context- en achtergrondvariabelen op bestuurs- en schoolniveau.”

Wettelijke verplichting

De wet op het onderwijstoezicht vereist dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Vanwege deze wettelijke verplichting en omdat wij graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het toezicht, heeft de VO-raad haar medewerking toegezegd. De gegevens van Scholen op de kaart zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van het onderzoek; publicatie van resultaten zal niet naar individuele scholen herleidbaar zijn. In samenwerking met de VO-raad organiseert de RU in het voorjaar van 2020 een bijeenkomst met schoolleiders en bestuurders om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

Uw mening is belangrijk

In het kwalitatief onderzoek wordt onderzocht wat de mening en/of ervaringen van bestuurders, schoolleiders en docenten over de werking en effectiviteit van het bestuursgerichte toezicht zijn. Heeft u hiervoor nog geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel de vragenlijst invullen, stuur dan een e-mail naar effectstudie@fm.ru.nl.