Per 8 februari indicatoren automatisch gepubliceerd

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

Op 8 februari is een aantal centrale indicatoren automatisch gepubliceerd. De meest actuele gegevens zijn nu zichtbaar op scholenopdekaart.nl. Om de oriënterende ouders en leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk te informeren, adviseren wij u een toelichting bij deze indicatoren te schrijven (mocht u dat nog niet gedaan hebben). Vergeet vervolgens niet de indicator opnieuw te publiceren zodat ook de toelichting zichtbaar wordt voor bezoekers van scholenopdekaart.nl. 

De volgende indicatoren zijn automatisch gepubliceerd:

 • Algemene gegevens school (de centrale gegevens) 
 • Aantal leerlingen(de verzuimgegevens)
 • Behaalde diploma’s en certificaten (praktijkonderwijs)
 • Uitstroom leerlingen (praktijkonderwijs)
 • Bestendigheid uitstroom leerlingen (praktijkonderwijs)
 • Aanbod
 • Marktaandeel en voedingsgebied
 • Profiel- en sectorkeuze
 • Slaagpercentage
 • Examencijfers
 • Personeel

Belangrijk
Reeds eerder gepubliceerde toelichtingen blijven zichtbaar op scholenopdekaart.nl. Heeft u vorig jaar bij een of meer van bovenstaande indicatoren een toelichting geschreven dan is deze toelichting nog steeds zichtbaar en niet afgestemd op de nieuwe gegevens. Wij raden u daarom aan de toelichtingen te controleren, aan te passen en opnieuw te publiceren.