Vensters-gebruikersvoorwaarden

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

Als onderdeel van de VO-raad is Vensters verplicht om gebruikersvoorwaarden op te stellen. 
In de gebruikersvoorwaarden staan afspraken over het gebruik van Vensters. Er staat beschreven wat u als gebruiker en wij als Vensters van elkaar mogen verwachten. Bijvoorbeeld over het gebruik van Vensters, de aansprakelijkheid, het intellectueel eigendom, de rechten en plichten en het indienen van een klacht. De gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld en wij vragen u met de gebruikersvoorwaarden akkoord te gaan. 


Hoe gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden?
De eerstvolgende keer wanneer u inlogt op Vensters krijgt u een melding met de vraag om de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accepteren. Nadat u dat gedaan heeft kunt u verder, zoals u gewend bent.