Inspectie-indicator toegevoegd aan rapport Instroom vanuit basisonderwijs

Het schoolrapport Instroom vanuit basisonderwijs is vernieuwd! Aan het rapport is de inspectie-indicator Onderwijspositie t.o.v. advies po toegevoegd. Met deze toevoeging zijn alle inspectie-indicatoren uit het Onderwijsresultatenmodel inzichtelijk in het ManagementVenster. 

Deze indicator toont het driejaarsgemiddelde volgens de inspectie-indicator Onderwijspositie t.o.v. advies po afgezet tegen de norm van de inspectie. Met de indicator wordt bekeken hoe de onderwijspositie van leerlingen in het derde leerjaar zich verhoudt tot het schooladvies dat door de basisschool is gegeven. 


Er is ook een vergelijking met andere scholen in het rapport toegevoegd. In het hoofdstuk ‘Vergelijking met andere scholen’ wordt de Onderwijspositie t.o.v. advies po van uw school vergeleken met andere scholen die dezelfde onderwijssoorten aanbieden.


Hieronder een overzicht in welk rapport u de betreffende inspectie-indicatoren kunt vinden. 


Inspectie-indicatoren                           ManagementVensterrapport
Onderwijspositie t.o.v. advies po          Instroom vanuit basisonderwijs
Onderbouwsnelheid                             Interne doorstroom
Bovenbouwsucces                                Interne doorstroom
Examencijfer                                          Examenresultaten