Vensters VO en de Dag van de Verantwoording - nomineren kan nog tot 1 mei

Vensters+Icon_App+Mijn+Scholen+op+de+kaart.png

Vensters VO zet dit jaar graag een school in het zonnetje op 16 mei, de Dag van de Verantwoording. Scholen besteden jaarlijks tijd en energie aan verantwoording, daarom wil Vensters hier extra aandacht aan geven.

Alle scholen kunnen genomineerd worden
Staat uw school op Scholen op de kaart? Dan maakt ook uw school kans. Bij de genomineerde scholen wordt er onder meer gelet op de actualiteit van de informatie. Ook kijkt de jury in hoeverre er toelichtingen zijn geschreven en of de school haar plannen en beleid op Scholen op de kaart vermeldt.

Graag horen we van u welke school u nomineert. Dit kan nog tot 1 mei.

Schoolvanhetjaar2018_1.jpg

Samen met de jury wordt uit alle genomineerde scholen de School van het jaar gekozen. In onze jury zijn ouders, leerlingen en docenten vertegenwoordigd, met elk een afgevaardigde. Ieder jurylid stelt uit alle genomineerde scholen een top 3 samen en onderbouwt deze. Vervolgens volgt het juryberaad en wordt de school van het jaar 2018 gekozen.
Deze school kan als voorbeeld dienen voor scholen die nog zoekende zijn in hun wijze van verantwoorden op Scholen op de kaart.

Onderneem snel actie! U heeft nog 6 dagen om de school van uw keuze te nomineren. 

Bekendmaking
Op 16 mei maakt Vensters VO bekend welke school zich de School van het jaar 2018 mag noemen. Deze school zetten we in het zonnetje in het VO-magazine en bieden we een gratis masterclass aan van de Universiteit Twente over de Datateam®-methode.

Meer informatie over de Datateam®methode? Zie:  https://www.utwente.nl/nl/bms/elan/datateams/