Vensters VO en de dag van de verantwoording - wie nomineert u?

Vensters+Icon_App+Mijn+Scholen+op+de+kaart.png

Woensdag 16 mei is de landelijke de Dag van de Verantwoording. Het kabinet kijkt deze dag terug op het gevoerde beleid en de bijbehorende financiën van het afgelopen jaar. Een mooie dag om stil te staan bij het belang van een goede verantwoording.
Jaarlijks verantwoorden ruim 1.400 scholen in het voortgezet onderwijs zich via scholenopdekaart.nl. Hierbij investeren scholen tijd en energie om te vertellen wie ze zijn, wat hun beleid is en geven ze een uitleg bij de bereikte resultaten. 

De Vensters VO wil dit jaar graag een school in het zonnetje zetten op de Dag van de Verantwoording. Graag horen we van u welke school dit mag zijn. Samen met een vakkundige jury wordt uit alle genomineerde scholen de winnende school 2018 gekozen. De winnende school kan als voorbeeld dienen voor scholen die nog zoekende zijn in hun wijze van verantwoorden op scholenopdekaart.nl. 

Nomineren

Dit mag de school zijn waar u werkt of waar uw kind naar school gaat (of is gegaan). Of de school die u heeft bezocht vanwege uw werk of de school met wie u het afgelopen jaar heeft samengewerkt.

Nomineer tot 1 mei de school van uw keuze.  


De jury
De jury bestaat uit bezoekers van de site, denk aan ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals. Deze jury buigt zich over alle genomineerde schoolpagina’s op scholenopdekaart.nl en let daarbij op de volgende zaken:

  • De verantwoordingsinformatie van de school is compleet en actueel.
  • De school schrijft een toelichting bij de resultaten van het afgelopen jaar
  • De school legt uit wat haar plannen zijn, welk beleid ze voert en hoe ze hier uiting aan geven
  • De school schrijft haar verantwoording in begrijpelijke taal voor de bezoekers van de site.

Bekendmaking

Op 16 mei maakt de Venstrers VO bekend welke school zich dit jaar het beste heeft verantwoord op scholenopdekaart.nl. Deze school zetten we in het zonnetje in het VO- magazine en bieden we een gratis masterclass aan van de Universiteit Twente over de Datateam®-methode. Zie: https://www.utwente.nl/nl/bms/elan/datateams/