School van het jaar 2018

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

Het St. Nicolaaslyceum uit Amsterdam is door de jury uitgeroepen tot ‘School van het jaar 2018’. De jury vond het profiel van de school compleet. Uit het profiel is duidelijk op te maken wat  het St. Nicolaaslyceum belangrijk vindt en welke waarden en normen ze nastreeft. Er zijn veel toelichtingen geschreven die allemaal prettig zijn om te lezen. 

Kijk gerust op schoolpagina van het St. Nicolaas ter inspiratie en wellicht motiveert dit om aan de slag te gaan met uw eigen schoolpagina en wie weet wordt uw school volgend jaar beloond met de titel ‘School van het jaar 2019’. 

Naast deze verdiende  titel ‘School van het jaar 2018’, biedt Vensters het St. Nicolaaslyceum een gratis workshop aan over de datateam® methode aan van de Universiteit Twente. De methode biedt teams van docenten en schoolleiding de mogelijkheid om lerenderwijs te werken aan het oplossen van concrete vraagstukken, met behulp van beschikbare data op school. 

Schoolvanhetjaar2018_1.jpg

In het kader van de Dag van de verantwoording, organiseerde Vensters dit jaar voor het eerst de verkiezing voor School van het jaar 2018. Jaarlijks verantwoorden ruim 1.400 scholen in het voortgezet onderwijs zich via scholenopdekaart.nl. Hierbij investeren scholen tijd en energie om te vertellen wie ze zijn, wat hun beleid is en geven ze een uitleg bij de bereikte resultaten. Reden voor Vensters om een school die goed geslaagd is in de verantwoording op Scholen op de kaart in het zonnetje te zetten.