Benchmarks van de tevredenheidsonderzoeken beschikbaar

Vensters Icon_App Tevredenheid.png

De benchmark voor de leerlingtevredenheid, oudertevredenheid en sociale veiligheid is berekend. Dit is twee weken later dan we eerder in de nieuwsbrief hebben gecommuniceerd. Excuus voor de verwarring.

 


 

De benchmarks vindt u terug in de preview van de volgende indicatoren: 

  • Tevredenheid leerlingen
  • Tevredenheid leerlingen ProZO!
  • Tevredenheid ouders
  • Tevredenheid ouders ProZO!
  • Schoolklimaat en veiligheid

U kunt de benchmark zelf bij de gegevens van uw school publiceren op Scholen op de kaart. Dit doet u door in te loggen op Vensters en bij Mijn Scholen op de kaart de desbetreffende indicator te publiceren.

Tip: geef ook een toelichting bij de indicatoren. Leg bijvoorbeeld uit waarom u trots bent op de tevredenheid van leerlingen en/of welke verbeterpunten u oppakt.

Automatische publicatie in juli

Half juli publiceert het systeem de benchmark automatisch indien u de gegevens van schooljaar 2017-2018 voor de indicatoren Tevredenheid leerlingenTevredenheid ouders en Schoolklimaat en veiligheid al heeft gepubliceerd.  

De benchmark is ook inzichtelijk in het ManagementVenster in de rapporten Tevredenheid leerlingen (school- en bestuursrapport) en Tevredenheid ouders (schoolrapport). De benchmark van Monitoring Sociale Veiligheid vindt u terug in het rapport Tevredenheid leerlingen