Het werven van ouders voor het tevredenheidsonderzoek

tevredenheid.png

Wij horen regelmatig van scholen dat zij het lastig vinden om voldoende ouders te vinden voor het afnemen van het tevredenheidsonderzoek. Wilt u weten hoe u de respons voor uw school kan verhogen? Wij hebben bruikbare tips van scholen verzameld en gebundeld in deze factsheet. Hieronder hebben wij een paar tips uitgelicht.

Tip 1 - Koppel de resultaten van het tevredenheidsonderzoek terug aan de ouders

Het invullen van de vragenlijst is voor ouders een laagdrempelige manier om hun mening te geven. Wanneer u de resultaten van de vragenlijst terugkoppelt aan de ouders, weten zij dat er naar ze geluisterd wordt. Geef daarbij ook aan of u naar aanleiding van de resultaten iets gaat veranderen.

Tip 2 - Verstuur een wervende tekst bij de mail

Het is het minst arbeidsintensief om de vragenlijst via de mail versturen. Het is belangrijk dat u een wervende tekst stuurt bij deze e-mail. Geef ook in de tekst aan wat het doel is van het onderzoek, wat de deadline is en hoeveel tijd het kost om de vragenlijst in te vullen. Hier vind u een instructieblad die u mee kunt sturen naar alle ouders.

Bijvoorbeeld:

“Hoe tevreden bent u over onze school?

Dit jaar houden wij een oudertevredenheidsonderzoek. Dat doen wij omdat wij het belangrijk vinden om te werken aan de verbetering van ons onderwijs. Uw mening helpt ons daarbij. Wij horen daarom graag wat u van onze school vindt! In maximaal 5 minuten heeft u de vragenlijst ingevuld.”

Tip 3 - Neem de vragenlijst op school af

Wanneer u niet voldoende respons krijgt via de e-mail kunt u de vragenlijst ook op school afnemen. Ouderavonden of ouderbijeenkomsten zijn goede momenten hiervoor.

Tip 4 - Neem de vragenlijst voor het oudergesprek af

Wanneer u de vragenlijst tijdens een ouderavond of ouderbijeenkomst afneemt, zorg er dan voor dat de vragenlijst voor het gesprek wordt ingevuld. Hierdoor kan de voortgang van het gesprek geen invloed hebben op de resultaten.