Toelichten centrale indicatoren

Scholen op de kaart.png

Half december zijn een groot deel van de centrale indicatoren voorzien van nieuwe gegevens. Het gaat om de volgende indicatoren:

 • Examencijfers

 • Slaagpercentage

 • Doorstroom binnen de school

 • Profiel- en sectorkeuze

 • Aantal leerlingen

 • Marktaandeel

 • Behaalde diploma’s en certificaten (PrO)

 • Uitstroom leerlingen (PrO)

 • Bestendigheid uitstroom leerlingen (PrO)

Heeft u deze indicatoren al voorzien van een toelichting en gepubliceerd op scholenopdekaart.nl? In januari verwacht Vensters een piek in het bezoekersaantal. Daarom adviseren wij u om hiermee aan de slag te gaan en de gegevens te publiceren.

Waarom is een toelichting van belang?

Elk jaar verschijnen er diverse ranglijsten van scholen in het voortgezet onderwijs met bijvoorbeeld de examencijfers. Deze ranglijsten zijn enkel gebaseerd op cijfers. Deze cijfers vertellen echter niet het hele verhaal van de school. Met een toelichting bij de cijfers kunt u het verhaal van uw school vertellen. U kunt bijvoorbeeld de cijfers plaatsen in de context van uw beleid. Het hele verhaal biedt oriënterende ouders en leerlingen, journalisten, docenten van groep 7 en 8 en andere belanghebbenden meer informatie en inzicht.

Hoe publiceer ik de gegevens?

 • Log in op Vensters en klik op Mijn Scholen op de kaart

 • Ga naar de desbetreffende indicator

 • Controleer de gegevens in de preview

 • Schrijf een toelichting bij de gegevens

 • Publiceer de gegevens op scholenopdekaart.nl