Klankbordgroepbijeenkomst 28 januari 2019

Vensters-Icon_App-Bijeenkomsten.png

Op 28 januari kwam de klankbordgroep van Vensters VO bij elkaar in Utrecht. Samen met de klankbordgroep richten wij ons op vraagstukken rondom het doorontwikkelen van Vensters. Hieronder een beknopt overzicht van de besproken onderwerpen.

Een greep uit de resultaten van 2018

 • Het totaal aantal bezoekers (vo en po) op Scholen op de kaart is gestegen naar 1.203.541 bezoekers. Een groei van 30% voor het vo.

 • In totaal hebben 804 scholen de gegevens van Monitoring Sociale Veiligheid doorgestuurd naar de inspectie.

 • Voor besturen is er het nieuwe tableau-rapport Marktaandeel beschikbaar.

 • De VO2020-scan is verwijderd.

 • Er zijn zo’n 15 werkbijeenkomsten georganiseerd bij de VO-raad en op locatie. Bijvoorbeeld ‘Startersbijeenkomst werken met Vensters’ en ‘Teksten en toelichtingen schrijven’.

 • Er is een buitenreclame campagne uitgevoerd om naamsbekendheid van Scholen op de kaart te vergroten, ondersteund door online communicatie

Vooruitblik 2019

 • In 2019 werken we aan een verbeterde versie van Scholen op de kaart. Het doel is deze versie beter te laten aansluiten bij de wensen van gebruikers en bezoekers. Zo is de nieuwe versie bijvoorbeeld beter te gebruiken op een smartphone.

 • De vragenlijst voor Tevredenheid Leerlingen wordt samen met scholen en een onderzoeksbureau geëvalueerd. Na vijf jaar is de evaluatie van de vragenlijst noodzakelijk om deze actueel te houden. Wens is om alleen noodzakelijke wijzigingen door te voeren, om zo de vergelijkbaarheid van de vragenlijsten te behouden.

  Het doorvoeren van eventuele wijzigingen duurt nog even. Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen de aanpassingen doorgevoerd zijn. Meer informatie hierover volgt binnenkort meer via deze nieuwsbrief.

 • We streven ernaar eind 2019 het ManagementVenster te verbeteren zodat data en afbeeldingen te exporteren zijn.

Stellingen

Op basis van stellingen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over verschillende onderwerpen waarbij voor- en tegenargumenten zijn besproken.

 • Documenten doorsturen naar de inspectie

Gekeken is of het een meerwaarde is om documenten zoals het schoolplan, het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids via Vensters naar de inspectie te sturen, in plaats van via het ISD.

Hier is positief over gesproken door de klankbordgroepleden. Dit kan de bevragingslast verlagen, als het zo eenvoudig werkt als bij Monitoring Sociale Veiligheid. Belangrijk is om te voorkomen dat er verschillende versies naar de inspectie worden verstuurd doordat verschillende mensen het ISD en Vensters beheren. Daarnaast is de mogelijkheid voor leveren op instellingsniveau belangrijk, omdat een document soms voor meerdere vestigingen geldt.

 • Decentrale gegevens automatisch publiceren

Er is gesproken over het automatisch publiceren van decentrale indicatoren. Dit is niet wenselijk volgens de leden. Het kan handig zijn voor scholen die vergeten te publiceren. Echter, zelf inloggen is waardevoller. Dan zie je dat er meer indicatoren zijn die je kunt actualiseren en ga je daar gelijk mee aan de slag. De leden geven aan dat een notificatiefunctie beter helpt.

 • Meerdere prognosemodellen tonen binnen het ManagementVenster

We hebben het gehad over een uitbreiding van de prognosemodellen in het ManagementVenster. De leden geven aan dat dit verwarring oplevert, welke moet je dan gebruiken? Scholen maken vaak eigen prognoses. Voor nu voldoet het Scenariomodel dat we gebruiken.

 • Beter verantwoorden over de schoolkosten

Ten slotte is er gesproken over een uitbreiding van de indicator Schoolkosten op scholenopdekaart.nl, gezien de maatschappelijke discussie over de vrijwillige ouderbijdrage. De leden geven aan dat dit waarschijnlijk de bevragingslast vergroot. De informatie is vaak al terug te vinden op de website van de school of in de schoolgids. Daarbij is het lastig uniformiteit hierin aan te brengen.

Scrum

Scrum is een werkwijze die vooral binnen de IT-wereld gehanteerd wordt. Scrum maakt het mogelijk om als organisatie wendbaar en flexibel te blijven. Het Vensters-team werkt Scrum met het ontwikkelteam bij Kennisnet. Deze werkwijze is aan de klankbordleden toegelicht, zie bijvoorbeeld deze video.

Daarna hebben de leden door middel van een Scrumspel, zelf ervaren hoe het is om Scrum te werken.

We kijken terug op een geslaagde en informatieve klankbordgroepbijeenkomst.