Automatisch gepubliceerd

In december zijn een aantal indicatoren geactualiseerd. De vernieuwde gegevens zijn sinds 24 januari voor alle scholen automatisch gepubliceerd op scholenopdekaart.nl.

Het betreft de volgende indicatoren:

  • Algemene gegevens school (de centrale gegevens)

  • Aantal leerlingen

  • Behaalde diploma’s en certificaten (PrO)

  • Uitstroom leerlingen (PrO)

  • Bestendigheid uitstroom leerlingen (PrO)

  • Aanbod

  • Marktaandeel en voedingsgebied

  • Profiel- en sectorkeuze

  • Slaagpercentage

  • Examencijfers

Let op

Reeds eerder gepubliceerde toelichtingen blijven zichtbaar op scholenopdekaart.nl. Heeft u vorig jaar bij bovenstaande indicatoren een toelichting geschreven en niet aangepast aan de nieuwe gegevens? Dan raden wij u aan de toelichtingen te controleren, aan te passen aan de nieuwe gegevens en de indicator opnieuw te publiceren.