Tips verhogen respons oudertevredenheid

tevredenheid.png

Wanneer we scholen spreken over het onderzoek naar oudertevredenheid merken we dat veel scholen het lastig vinden om voldoende respons onder de ouders te genereren. Daarom hebben we alle tips en tricks van scholen die we de afgelopen jaren ontvingen voor u verzameld. Wat kunt doen is het volgende:

Ouders benaderen tijdens ouderavonden of ouderbijeenkomsten

Veel scholen geven aan dat het een goede manier is om ouders aan te spreken tijdens de ouderavond. Voor of na het gesprek kunt u vragen aan de ouders of ze ter plekke de vragenlijst in willen vullen. Tijdens de ouderavond heeft u het al over de ontwikkelingen van de leerling en de relatie met de school, dit is een goede aanleiding om de vragenlijst oudertevredenheid in te vullen.

Betrek de MR

Betrek de ouders in de MR of de ouderraad bij het onderzoek naar oudertevredenheid. Zij kunnen ouders op het belang van het onderzoek wijzen en ze stimuleren om mee te doen.

Doel benoemen

Benoem, naast wat een school met eerdere onderzoeken heeft gedaan, ook waarom u deze vragenlijst uitzet. Wat is het doel ervan? Wat wordt er gedaan met de uitkomsten? En hoe worden ouders geïnformeerd over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen?

Deze en nog veel meer tips hebben we voor u gebundeld in deze factsheet.

Heeft u ook nog een tip?

Mail deze dan uiterlijk 20 maart naar vensters@vo-raad.nl. De inzender van de meest bruikbare tip wordt beloond een toegangskaart voor het VO-congres 2020 ter waarde van 250 euro. Slechts één inzending per persoon. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.