Werkgroep RIO zoekt nieuwe leden

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

Afgelopen jaar is de werkgroep Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) gestart. In RIO kunnen scholen hun eigen organisatiestructuur en opleidingsaanbod registreren. Via het centraal te ontwikkelen RIO-register kunnen scholen hun informatie volgens de onderwijskundige werkelijkheid beschikbaar stellen aan andere partijen (bijvoorbeeld DUO, inspectie, uitgevers, gemeente, Vensters). Meer informatie over RIO is te vinden op de website van RIO.

Wat doet de werkgroep?

Het belangrijkste doel van de werkgroep is om zo goed de opbrengsten die RIO in potentie in zich heeft voor het voortgezet onderwijs, zo goed mogelijk te verwezenlijken. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met:

  • Input leveren voor informatiemodel RIO;

  • Beoordelen en valideren van wat er in RIO komt;

  • Adviseren over de implementatie van RIO.

In de werkgroep zitten medewerkers van vo-scholen en medewerkers van DUO, de VO-raad, OCW en Kennisnet. Voor de werkgroep is de VO-raad op zoek naar een aantal nieuwe deelnemers. De werkgroep komt 1x per maand op dinsdag van 10.00-12.30 bij elkaar in Utrecht en denkt mee over het voorbereiden en implementeren van RIO. Voor de zomer komt de werkgroep op onderstaande datums bij elkaar:

  • 16 april

  • 14 mei

  • 25 juni

Vensters en RIO

Voor de toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk dat Vensters vertegenwoordigd is binnen deze werkgroep. Daarom zoeken we (ervaren) Vensters-gebruikers die maandelijks deel willen nemen aan deze werkgroep. Bent u hierin geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 27 maart een mailtje naar Jeffrey Hietbrink, jeffreyhietbrink@vo-raad.nl. Als u eerst een bijeenkomst wil bijwonen, dan is dat mogelijk. Ook dit kunt u aangeven via bovenstaand mailadres.