De schoolgids-vo genereren uit Vensters?

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

Binnen het primair onderwijs kunnen scholen hun schoolgids genereren uit Vensters. Binnen het voortgezet onderwijs stellen scholen zelf hun schoolgids samen. De reden hiervoor is tweeledig:

  1. Uit onderzoek onder vo-scholen blijkt dat er geen behoefte is aan een automatisch gegenereerde schoolgids. Scholen geven aan wel naar scholenopdekaart.nl te verwijzen vanuit de schoolgids en dit voldoende te vinden;

  2. Ook sluiten de vo-indicatoren in Vensters onvoldoende aan bij de wettelijke eisen die zijn gesteld aan de schoolgids. Informatie over de maatschappelijke stage, de klachtenregeling, het verzuimbeleid en het samenwerkingsverband is niet beschikbaar in Vensters.