Welke informatie kan ik overnemen in de schoolgids?

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

Artikel 24a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs beschrijft welke onderwerpen er verplicht opgenomen moeten worden in de schoolgids. Voor een aantal onderwerpen kunt u gebruik maken van de informatie in Vensters.

“Het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs” (Artikel 24a, punt 1a.1o).

Doorstroom binnen de school (indicator en Managementrapport):

In de indicator Doorstroom binnen de school en het schoolrapport Interne Doorstroom staan grafieken met gegevens over onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces. Grafieken spreken ouders en leerlingen meer aan dan een opsomming van de cijfers. De grafieken kunt u middels een knipprogramma uitknippen en plakken in uw schoolgids.

Interne Doorstroom (Managementrapport):

hinkelpad groot.PNG

In dit rapport vindt u het hinkelpad dat u kunt raadplegen als achtergrondinformatie. In het hinkelpad staat per onderwijssoort hoeveel leerlingen per leerjaar onvertraagd doorstromen, opstromen, afstromen of doubleren. Deze detailinformatie kunt u, indien relevant, benoemen in uw schoolgids.

“Het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat en het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt” (Artikel 24a, punt 1a.2o).

Doorstroom naar vervolgonderwijs (Managementrapport):

In dit interactieve rapport vindt u informatie over de leerlingen die met en zonder diploma uw school verlaten. Deze detailinformatie kunt u raadplegen en benoemen in uw schoolgids.

Slaagpercentage (indicator):

In de indicator Slaagpercentage staan grafieken met het slaagpercentage van het afgelopen schooljaar en de schooljaren daarvoor (met een vergelijkingsgroep). U kunt deze grafieken gebruiken om de gegevens te visualiseren in uw schoolgids.

Examenresultaten (Managementrapport):

slaagpercentage.png

In dit rapport vindt u het slaagpercentage per onderwijssoort en profiel met een landelijk gemiddelde. Deze informatie kunt u raadplegen als achtergrondinformatie en indien relevant benoemen in uw schoolgids.

“Het beleid met betrekking tot de veiligheid” (Artikel 24a, punt 1g).

Schoolklimaat en veiligheid (indicator):

In deze indicator heeft u een link opgenomen naar het veiligheidsbeleid van uw school en informatie ingevuld over het anti-pestprogramma op uw school. Controleer of deze gegevens actueel zijn. In de schoolgids kunt u verwijzen naar deze indicator.

“De geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 27, tweede lid, waarbij wordt vermeld dat deze vrijwillig is” (Artikel 24a, punt 1d).

Schoolkosten (indicator):

In deze indicator heeft u gegevens ingevuld over de ouderbijdrage. Controleer of deze gegevens actueel zijn. De grafieken kunt u middels een knipprogramma uitknippen en plakken in uw schoolgids.