Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO)

De indicator Bevoegd gegeven lessen is gebaseerd op de Integrale Personeelstelling Onderwijs. IPTO is de jaarlijkse telling onder alle scholen in het voortgezet onderwijs waarmee gegevens worden verzameld over bevoegdheden en vakken. De telling is op dit moment in volle gang.

Om een goed en volledig beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de vo-sector is het belangrijk dat alle scholen hieraan meewerken. In de week van 18 maart heeft de directie van iedere vo-school een brief van OCW ontvangen met het verzoek om aan de telling hun medewerking te verlenen.

De IPTO-meting

Inmiddels heeft CentERdata bij veel scholen het rooster opgevraagd van de week van 1 oktober 2018. Zodra ook de personeelsbestanden (via DUO en/of de salarisverwerkers) zijn ontvangen, worden de roosters verwerkt. De docent-, klas- en vakcodes uit de lesroosters, die niet door CentERdata verklaard kunnen worden, lichten scholen nog toe. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens van voorgaande jaren. Van een aantal docenten wordt nog de bevoegdheidssituatie met betrekking tot een bepaald vak en leerjaar nagevraagd.

Scholen die geen roosterpakket gebruiken kunnen de gegevens online aanleveren aan de hand van het personeelsbestand.

Scholen op de kaart

Als het onderzoek is afgerond kunt u het aantal bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lesuren, met een vergelijkingsgroep, inzichtelijk maken op Scholen op de kaart. Dit kunt u doen door de indicator Bevoegd gegeven lessen toe te lichten en te publiceren.