Nieuwe rubriek op vensters.nl: In de praktijk

17 Vensters Icon_App Vensters.png

Vensters.nl heeft een nieuwe rubriek: In de praktijk. Hier vindt u praktijkvoorbeelden van Vensters-gebruikers uit het primair en voortgezet onderwijs. Deze voorbeelden zijn bedoeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren over de inzet van Vensters. Voor het voortgezet onderwijs starten we met het verhaal van Jopie Nieuwenhuyzen van stichting CVO-AV. Ze geeft aan dat examenresultaten en doorstroomgegevens niet alleen van belang zijn voor de inspectie, maar dat het “belangrijke informatiebronnen voor het handhaven of verbeteren van de onderwijskwaliteit” zijn.

Tevredenheidsonderzoeken
Nieuwenhuyzen begint medio november met de voorbereidingen voor de tevredenheidsonderzoeken. In overleg met de directeur voegt ze locatiespecifieke vragen toe. Na het aanmaken van de groepscodes worden de mentoren benaderd met het verzoek de vragenlijsten in hun klas af te nemen. Alle ouders worden via een persoonlijke mail uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.

Lijkt het u ook leuk om uw Vensters-ervaringen te delen met collega’s? Stuur dan een e-mail naar vensters@vo-raad.nl met als onderwerp ‘In de praktijk’.