Decentrale indicator: Schoolkosten

17 Vensters Icon_App Mijn Scholen op de kaart.png

U kunt zich nu alvast voorbereiden op een goede start van het nieuwe schooljaar. Dit doet u door te zorgen voor een goed gevulde schoolpagina met actuele gegevens en toelichtingen. In de komende nieuwsbrieven helpen we u stap voor stap bij het vullen en actualiseren van de decentrale indicatoren. We beginnen met de indicator Schoolkosten.

Bij deze indicator vult u in wat de vrijwillige ouderbijdrage is. Denk hierbij aan vrijwillige kosten voor schoolkampen, excursies en culturele activiteiten. De kosten die een ouder maakt voor bijvoorbeeld boeken en een rekenmachine blijven buiten beschouwing. Volgens ons bezoekersonderzoek kan de ouderbijdrage een rol spelen bij de schooloriëntatie. Als u de indicator Schoolkosten publiceert, is de informatie makkelijker te vinden voor ouders en de MR.

U vult de indicator in twee blokken. In het eerste blok vult u bij de onderwijssoort de vrijwillige ouderbijdrage in voor leerjaar 1. In het tweede blok doet u hetzelfde voor de overige leerjaren. Wij raden u aan om in de toelichting van de indicator te vermelden dat de kosten vrijwillig zijn en het bedrag is afgestemd met de MR.

Heeft u een mening over de indicator Schoolkosten?
U heeft waarschijnlijk in de vorige nieuwsbrieven al gelezen dat scholenopdekaart.nl een nieuw jasje krijgt. Hierbij wordt ook de indicator Schoolkosten herzien. Heeft u een mening over deze indicator? Loopt u tegen dingen aan bij het vullen van de indicator? Of heeft u tips? Laat het ons weten door te mailen naar vensters@vo-raad.nl. Uw mening wordt gewaardeerd!