Levering Monitoring Sociale Veiligheid al ingesteld?

17 Vensters Icon_App Management Venster.png

Tot nu toe hebben zo’n 600 scholen aangevinkt dat op 1 juli hun sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie verstuurd mogen worden. Heeft u al toestemming gegeven?

Op basis van de wet Veiligheid op school verwacht de inspectie dat u uw Monitoring Sociale Veiligheid aan hen beschikbaar stelt (zie ook onze factsheet Monitoring Sociale Veiligheid). Let op! U kunt tot en met 30 juni de leverdatum 1 juli instellen via het ManagementVenster.

Levering instellen
Heeft u uw levering nog niet ingesteld en wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Volg dan de volgende stappen:

  • Controleer in Vensters bij de indicator Tevredenheid leerlingen of er een onderzoek is verwerkt voor schooljaar 2018/2019.

  • Vraag voor het doorleveren aan de inspectie toestemming aan uw schoolbestuur/bevoegd gezag.

  • Kies binnen het ManagementVenster voor Monitoring Sociale Veiligheid.

  • Geef aan dat u uw gegevens wilt versturen en op welk niveau u zich wilt verantwoorden over de Monitoring Sociale Veiligheid.

  • U ziet als leverdatum 01-07-2019 staan. Vul de aanvullende informatie in en klik op opslaan.

Bestuursrapport Gebruik Vensters en levering MSV
In het bestuursrapport Gebruik Vensters en levering MSV kunt u op bestuursniveau zien welke scholen binnen uw bestuur toestemming hebben gegeven om hun sociale veiligheidsgegevens naar de inspectie te sturen. Zie ook onze factsheet Monitoring Sociale Veiligheid voor bestuurders.