Decentrale indicator: Schoolondersteuningsprofiel

17 Vensters Icon_App Mijn Scholen op de kaart.png

U kunt zich nu alvast voorbereiden op een goede start van het nieuwe schooljaar. Dit doet u door te zorgen voor een goed gevulde schoolpagina met actuele gegevens en toelichtingen. In dit bericht staat de indicator Schoolondersteuningsprofiel centraal.

Het schoolondersteuningsprofiel is vaak gedetailleerd en bevat veel informatie. Daarom adviseren wij u om een toelichting bij deze indicator te schrijven. Geef daarin een antwoord op de vraag: Wat valt er onder de basisondersteuning?

Schoolgids
Volgens de Wet passend onderwijs moet het schoolondersteuningsprofiel worden opgenomen in de schoolgids. U kunt in de schoolgids ook aangeven waar het schoolondersteuningsprofiel te vinden is en bijvoorbeeld verwijzen naar scholenopdekaart.nl. Ga hiervoor naar scholenopdekaart.nl en voer de naam van uw school in. Ga daarna via Onderwijsbeleid naar Schoolondersteuningsprofiel. Vervolgens kunt u de link in uw browser kopiëren en als koppeling in uw schoolgids plaatsen.