Terugkoppeling vanuit werkgroep SODK 2.0

17 Vensters Icon_App Mijn Scholen op de kaart.png

Op 19 juni heeft de werkgroep Scholen op de kaart 2.0 de indicatoren onder Waardering, Onderwijsbeleid en Bedrijfsvoering tegen het licht gehouden. De deelnemers bekeken per indicator welke gegevens ontbreken en welke overbodig zijn. Ook gaven ze aan wat volgens hen basisinformatie en detailinformatie is. We willen alle deelnemers bedanken voor hun inzet en de gezellige bijeenkomst.

En nu?

De volgende werkgroep is vandaag (2 juli) bij elkaar gekomen. Vandaag keken we met name naar de inspectie-indicatoren (Schooladvies en plaatsing, Examencijfers en Doorstroom binnen de school). Na de zomer gaan we verder met het verzamelen van input via een vragenlijst en een webinar. We informeren u hierover via onze nieuwsbrief. Houd deze dus goed in de gaten.