Definitieve eindtoetsgegevens beschikbaar

Vensters Icon_App Mijn Scholen op de kaart.png

Begin september zijn de definitieve resultaten van uw leerlingen op de eindtoets beschikbaar in Vensters. U kunt de gegevens controleren, er een toelichting op geven en direct publiceren op scholenopdekaart.nl. Na twee maanden wordt de indicator Resultaten eindtoets met de definitieve eindtoetsgegevens voor alle scholen automatisch gepubliceerd. De eindtoetsgegevens zijn ook beschikbaar in het school- en bestuursrapport Resultaten eindtoets in het ManagementVenster.

Waarom is uw toelichting van belang?

Elk najaar verschijnen er diverse ranglijsten met per schoolvestiging de gemiddelde resultaten voor de eindtoets. De resultaten op deze lijsten zijn gebaseerd op de ruwe eindscores, dus zonder correcties. U heeft geen mogelijkheid voor uw school een toelichting te geven. De scores die u zelf publiceert op scholenopdekaart.nl zijn wel gecorrigeerd. Er staat bijvoorbeeld hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. Ook kunt u zelf bij de definitieve gegevens voor leerlingen aangeven of zij een aangepast eindniveau hebben. Het is dus erg belangrijk dat u de resultaten zelf toelicht en de cijfers plaatst in de context van uw beleid.

Hoe schrijf ik een toelichting en publiceer ik mijn eindtoetsresultaten?

1. Ga naar Vensters en log in.
2. Ga naar de module Mijn Scholen op de kaart en klik op de indicator Resultaten eindtoets.
3. Wijzig het schooljaar in het betreffende schooljaar.
4. Sluit indien nodig groepsgewijs of op individueel niveau scores van leerlingen in of uit. Heeft u bij de voorlopige gegevens handmatige aanpassingen gedaan, dan worden deze automatisch toegepast op de definitieve gegevens.
5. Voorzie uw gegevens van een toelichting en volg de instructies om uw gegevens te publiceren. Uw eindtoetsgegevens staan direct op scholenopdekaart.nl.
6. Staan uw eindtoetsgegevens nog niet in de schoolgids, dan kunt u uw schoolgids opnieuw opslaan en publiceren op scholenopdekaart.nl.

Lees ook het ondersteuningsdocument: Resultaten eindtoets, gegevens beter passend maken.