De Vensters schoolgids

Deze week is het zover! De lancering van de Vensters schoolgids. Een groot deel van 2017 hebben het team Vensters PO en Kennisnet hard gewerkt aan de realisatie van deze nieuwe module. Ze deden dat samen met een enthousiaste groep vertegenwoordigers van besturen en scholen. Met als resultaat een gebruiksvriendelijke module waarmee scholen eenvoudig een eigentijdse schoolgids kunnen samenstellen. Met daarin alle wettelijk verplichte onderdelen. 

Lastenverlichting
Voor mij was het de eerste keer bij de PO-Raad dat ik het ‘bouwen’ van een nieuw Vensters-product van dichtbij heb gevolgd. Het is een bijzonder interessant ontwikkelproces, waarbij een ruw idee eerst op papier tot leven komt en beetje bij beetje omvormt tot een online tool. Maar persoonlijk vind ik het vooral gaaf dat het idee voor deze module voortkomt uit de wens van scholen. In meerdere bijeenkomsten gaven besturen aan dat ze graag zien dat Vensters lastenverlichting biedt. Scholen gebruiken Vensters om ouders te informeren op scholenopdekaart.nl. Ze vertellen er alles wat ouders moeten weten over de school. Maar diezelfde gegevens voeren ze ook elders in ten behoeve van hun schoolgids. Zo ontstond het idee om hun ingevoerde gegevens in Vensters één op één te gebruiken voor het samenstellen van een schoolgids. Staat een school dus op scholenopdekaart.nl? Dan is het meeste werk voor de Vensters schoolgids echt al gedaan!

Maar persoonlijk vind ik het vooral gaaf dat het idee voor deze module voortkomt uit de wens van scholen.

Waarom een schoolgids?
Elke school is verplicht voor aanvang van een nieuw schooljaar een schoolgids uit te brengen. Ook voor de inhoud van de schoolgids gelden wettelijke eisen. De Inspectie van het Onderwijs controleert de aanwezigheid en de inhoud van de schoolgids. Via de schoolgids informeren de scholen ouders van hun (toekomstige) leerlingen over hun school. In de gids schrijven scholen bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt. Maar er staat ook praktische informatie in over het functioneren van de school. In de praktijk zie ik vaak dat scholen bepaalde informatie beknopt vermelden in de schoolgids en er verwijzen naar een plek waar de volledige informatie staat. Een prima oplossing voor uitgebreide documenten. 

Verantwoording
Hoe uitgebreid de informatie ook is, de schoolgids maakt onderdeel uit van de openbare verantwoording van de school naar ouders. Over de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten die daarmee worden geboekt. De gids biedt daarmee een mooi aanknopingspunt voor ouders om in gesprek te gaan met de school. En het geeft de school de gelegenheid om transparant te zijn over de kwaliteit van het onderwijs en gemaakte keuzes. Een mooie schoolgids is bovendien een visitekaartje voor de school.

Ik roep alle scholen op hun Vensters schoolgids in ieder geval eens te bekijken.

Starten
Ik hoop in ieder geval dat veel scholen aan de slag gaan met de Vensters schoolgids. Want de ervaringen van gebruikers zijn onmisbaar bij het verder ontwikkelen van de module. Ons team is er in ieder geval klaar voor om gebruikers te helpen met hun vragen. Starten kan vanaf vrijdag 26 januari. Ik roep alle scholen op hun Vensters schoolgids in ieder geval eens te bekijken. Zonder extra werk, gewoon zoals hij nu is gevuld met bestaande gegevens uit Vensters. Het zal me niet verbazen als u net als ik aangenaam verrast bent over de Vensters schoolgids. Heel veel succes! 

Anko van Hoepen, PO-Raad vicevoorzitter