Geef toelichting op eindtoetsresultaten 2017

Sinds maandag 19 juni zijn de voorlopige resultaten van uw leerlingen op de eindtoets 2016/2017 beschikbaar in Vensters. Het gaat om de eindtoetsresultaten die u vóór 30 mei 20.00 uur heeft uitgewisseld met BRON. U kunt de gegevens controleren op juistheid en er een toelichting op geven. Zijn de gegevens juist en is uw toelichting compleet, dan publiceert u ze direct op scholenopdekaart.nl. 
 
Waarom is uw toelichting van belang?
Elk najaar verschijnen er diverse ranglijsten die per schoolvestiging de gemiddelde resultaten voor de eindtoets tonen. De resultaten op deze lijsten zijn gebaseerd op de ruwe eindscores, dus zonder correcties. U heeft geen mogelijkheid voor uw school een toelichting te geven. 
De scores die u zelf publiceert op scholenopdekaart.nl zijn wel gecorrigeerd. Er staat bijvoorbeeld hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. Ook kunt u zelf bij de definitieve gegevens voor leerlingen aangeven of zij een aangepast eindniveau hebben. Het is dus erg belangrijk dat u de resultaten zelf toelicht en de cijfers plaatst in de context van uw beleid. Vensters biedt u die mogelijkheid.

Controleren en toelichten
1.    Ga naar Vensters en log in.
2.    Klik op het ManagementVenster (als u geen toegang tot het ManagementVenster heeft, lees dan hieronder hoe u uw gegevens kunt controleren).
3.    Klik op 'controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies'.
4.    Controleer uw eindtoetsresultaten en bekijk welke van de onderstaande situaties op u van toepassing is.

Hoe controleer ik mijn voorlopige eindtoetsresultaten zonder ManagementVenster?
1.    Klik op Mijn Scholen op de kaart.
2.    Klik op de indicator ‘Resultaten eindtoets’.
3.    Wijzig het gegevensjaar in ‘2016/2017 (voorlopige gegevens)’.
4.    Controleer uw eindtoetsresultaten en bekijk welke van de onderstaande situaties op u van toepassing is.

Mijn voorlopige eindtoetsresultaten kloppen
Geef een toelichting bij uw voorlopige eindtoetsresultaten en publiceer ze op scholenopdekaart.nl:
1.    Klik op Mijn Scholen op de kaart.
2.    Klik op de indicator ‘Resultaten eindtoets’.
3.    Voorzie uw gegevens van een toelichting en volg de instructies om uw gegevens te publiceren. Uw eindtoetsgegevens staan direct op scholenopdekaart.nl.

Mijn voorlopige eindtoetsresultaten kloppen niet
Kloppen uw resultaten nog niet, dan heeft u tot 21 juli 20.00 uur om de eindtoetsresultaten opnieuw uit te wisselen met BRON. De juiste eindtoetsgegevens zijn dan in het najaar zichtbaar op scholenopdekaart.nl. Let op! Wilt u alleen de toelichting op de resultaten van 2015/2016 wijzigen, zet dan bovenaan het gegevensjaar eerst weer op 2015/2016. 

Ik zie geen voorlopige eindtoetsresultaten
Heeft u de eindtoetsresultaten 2016/2017 na 30 mei 20.00 uur uitgewisseld met BRON, dan is de rapportage met de voorlopige eindtoetsgegevens voor dit schooljaar niet gevuld. Het is in dat geval nog niet mogelijk om de indicator 'Resultaten eindtoets' voor 2016/2017 te publiceren op scholenopdekaart.nl. Dat kan zodra de definitieve eindtoetsgegevens in Vensters zijn ingeladen. Dit gebeurt naar verwachting begin september. Op de website van DUO vindt u meer informatie over het uitwisselen van de eindtoetsresultaten met BRON.