Schoolgids in Vensters

Het afgelopen jaar hebben we intensief gewerkt aan het ontwikkelen en integreren van de schoolgids in Vensters. Ook tijdens de komende maanden werken we gewoon door om in september een goede, eerste versie te presenteren. 

Tijdwinst
Het idee hierachter is als volgt. Gebruikt u Vensters en vult u gegevens in voor Scholen op de kaart? Dan kunt u via Vensters een schoolgids creëren. De gegevens die u al heeft ingevuld worden zo op meer plaatsen gebruikt. Dat maakt het samenstellen van de schoolgids eenvoudiger en minder tijdrovend dan het nu wellicht voor u is. De schoolgids is in de toekomst direct te publiceren op Scholen op de kaart, maar ook te downloaden voor eigen gebruik. En een volledig ingevulde schoolgids uit Vensters voldoet aan alle wettelijke eisen.

Stand van zaken
Op dit moment zijn we nog bezig met het ‘schoolgids-geschikt’ maken van indicatoren. Zo zorgen we ervoor dat alle informatie die voor de schoolgids verplicht is, in Vensters komt te staan. De afgelopen weken is bijvoorbeeld de indicator ‘Algemene gegevens school’ aangepast. Scholen kunnen in deze indicator eventuele extra locaties en informatie over de directie toevoegen. U kunt deze gegevens nu alvast vullen en opslaan, maar de informatie wordt na publicatie nog niet getoond op Scholen op de kaart. Zodra deze informatie een plek heeft gekregen, hoort u het uiteraard van ons via vensters.nl en deze nieuwsbrief.

Evaluatietraject
Wat we nu maken is een eerste versie van de schoolgids. Die bespreken we in september met gebruikers om direct een verbeterslag te maken in het nieuwe schooljaar. Uiteraard evalueren we ook of Scholen op de kaart voor u inderdaad een alternatief is (of kan zijn) voor de schoolgids. Voor beide evaluatierondes volgt later een uitnodiging.