Veranderingen Regeling leerresultaten PO

De Regeling leerresultaten primair onderwijs omschrijft hoe de Inspectie van het Onderwijs de eindtoetsresultaten van basisscholen beoordeelt. Door een nieuwe versie van deze regeling zijn er een aantal zaken op Scholen op de kaart aangepast.

Tot vorig jaar konden scholen kiezen uit drie eindtoetsen; de Centrale Eindtoets, IEP Eindtoets en ROUTE 8. Vanaf dit jaar zijn daar drie nieuwe eindtoetsen aan toegevoegd: AMN Eindtoets, CESAN eindtoets en Dia-eindtoets. Ook scholen die één van deze nieuwe eindtoetsen hebben afgenomen kunnen hun eindtoetsresultaten tonen op Scholen op de kaart.

Op Scholen op de kaart wordt vanaf dit schooljaar de gemiddelde eindtoetsscore alleen nog ten opzichte van de ondergrens van de inspectie getoond. De bovengrens van de inspectie (en het gemiddelde) wordt niet meer getoond. De inspectie geeft namelijk in het nieuwe onderzoekskader het oordeel ‘goed’ niet langer af op basis van de hoogte van de resultaten, maar op basis van de ambities van de school. Wanneer de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt zijn de eindtoetsresultaten in dat schooljaar voldoende.

Tot slot is de score 517 voor niet-deelnemers aan de Centrale Eindtoets komen te vervallen. Standaard werd door de inspectie een score van 517 toegekend aan leerlingen die wel hadden moeten deelnemen aan de CET, maar waarvan geen score bekend was. Niet-deelnemers hadden veelal een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de score 517 was de gemiddelde score van leerlingen met een lwoo-advies. Nu zijn leerlingen verplicht om een eindtoets te maken en daarom wordt de 517 score niet langer toegepast.