Actie 'Een schoolgids in 8 weken'

Vensters Avatar_Schoolgids RGB Paars.png

Om de Vensters schoolgids samen te stellen, moeten alle schoolgidsonderdelen gevuld zijn. Daarom zijn we bezig met een actie om dit stap voor stap te doen. Zijn uw gegevens niet meer up-to-date, of heeft u nog niet alles ingevuld? Met de actie bepaalt u zelf wanneer u aan de slag gaat. En u krijgt handige informatie over de schoolgids en tips over het gebruik ervan. En kijk hier voor handige schrijftips.  

 

Heeft u een week gemist? Hier staan de vorige weekopdrachten op een rijtje:

Voor u begint…
Bekijk eerst de video over de module Vensters schoolgids. Die geeft een goed beeld van de voordelen van de Vensters schoolgids en de wensen van ouders. In de animatie wordt uitgelegd hoe een goed gevuld profiel in Vensters u nu of in de toekomst tijd bespaart. Naar de video en de animatie.

Vorig jaar heeft de inspectie een aantal ‘proef’-schoolgidsen bekeken en een reactie gegeven. Alle tips zijn verwerkt in de 8 weken vulactie, maar hier staan ze alvast op een rijtje: tips van de inspectie.

Week 1: Algemene gegevens school en Aantal leerlingen
Deze week begint u met twee indicatoren die deels al automatisch zijn gevuld met gegevens van DUO: Algemene gegevens school en Aantal leerlingen. Let bij Algemene gegevens school even extra op het onderdeel 'directie'. Dit is nieuw toegevoegd voor de schoolgids, dus grote kans dat u hier nog geen informatie heeft staan. Vergeet ook niet bij toelichting het verhaal achter de cijfers te geven.
Bij Aantal leerlingen kunt u ook eventuele informatie over het aanmeldings- en toelatingsbeleid van de school kwijt.
Wilt u dat de nieuwe teksten ook direct zichtbaar zijn op scholenopdekaart.nl? Klik dan na het vullen bovenaan op de groene knop ‘Publiceer’.
Tip:
heeft u nog geen foto’s toegevoegd bij Algemene gegevens school? Upload dan een paar foto’s bij het onderdeel ‘slideshow’. Deze afbeeldingen zijn dan voor ouders zichtbaar op scholenopdekaart.nl.

Week 2: Profiel van de school en Organisatie van het onderwijs
De opdracht van deze week is het vullen van de indicatoren Profiel van de school en Organisatie van het onderwijs. Voor het schrijven van het profiel van de school adviseren we om keuzes te maken en vooral antwoord te geven op de vraag: waarin is de school anders dan andere scholen en wat is op de school belangrijk? We adviseren om bij de toelichting van Organisatie van het onderwijs uit te leggen wat bijzonder is in uw onderwijsorganisatie. Heeft u bijvoorbeeld de groepen anders ingedeeld? Of gaat u op een originele manier om met het verlof van uw personeel? Daar is ruimte voor in de toelichting, maar blijf kort en bondig.
Om te zien hoe uw teksten er in de schoolgids uit komen te zien, adviseren we (tussendoor) de conceptversie te downloaden. Daarin is in één oogopslag te zien wat u heeft gedaan en welke onderdelen nog moeten. 
Wilt u dat de nieuwe/aangepaste teksten ook direct zichtbaar zijn op scholenopdekaart.nl? Klik dan na het vullen bovenaan op de groene knop ‘Publiceer’.
Tip: bekijk ook de video van Meester Spits, een van de eerste gebruikers van de Vensters schoolgids.

Week 3: Onderwijstijd en Voor- en vroegschoolse educatie
Deze week staan de indicatoren Onderwijstijd en Voor- en vroegschoolse educatie op de agenda. Als deze twee indicatoren zijn gevuld, is hoofdstuk 2 van uw Vensters schoolgids klaar. Bij Onderwijstijd vult u de uren per week, per vak in. U kunt ook zelf vakken toevoegen. Werkt u bijvoorbeeld met thema-onderwijs? Kies dan als vaknaam ‘thema-onderwijs’ of ‘creatief leren’. In de tekstvakken onder de tabel kunt u extra informatie geven. Of u kiest ervoor de tabel niet in te vullen en de tekstvakken te gebruiken om ouders te informeren over de invulling van de onderwijstijd (wettelijk verplicht iets over te zeggen in de schoolgids).
Het vullen van de indicator Voor- en vroegschoolse educatie is erg eenvoudig: u vinkt de antwoorden aan die passen bij de school. De indicator is gebaseerd op de vraag of u een VVE school bent en in hoeverre u samenwerkt met andere partijen.
Toevoeging van de inspectie: is de school geen VVE-school, dan is het wel verplicht iets te vertellen over de zorg voor en de ontwikkeling van het jonge kind. Gebruik hiervoor de toelichting bij de indicator VVE (artikel 13, lid 1, sub b van de wpo).