Actie 'Een schoolgids in 8 weken'

Vensters Avatar_Schoolgids RGB Paars.png

Om de Vensters schoolgids samen te stellen, moeten alle schoolgidsonderdelen gevuld zijn. Daarom zijn we bezig met een actie om dit stap voor stap te doen. Zijn uw gegevens niet meer up-to-date, of heeft u nog niet alles ingevuld? Met de actie bepaalt u zelf wanneer u aan de slag gaat. En u krijgt handige informatie over de schoolgids en tips over het gebruik ervan. En kijk hier voor handige schrijftips.  

 

Heeft u een week gemist? Hier staan alle weekopdrachten op een rijtje:

Week 1: Algemene gegevens school en Aantal leerlingen
Deze week beginnen we eenvoudig: u vult de indicatoren Algemene gegevens school en Aantal leerlingen. Deze indicatoren zijn deels al automatisch gevuld met gegevens van DUO. U logt in in Vensters en gaat via Mijn Scholen op de kaart naar de genoemde indicatoren. Let bij Algemene gegevens school even extra op het onderdeel 'directie'. Dit is nieuw toegevoegd voor de schoolgids, dus grote kans dat u hier nog geen informatie heeft staan.

Week 2: Profiel van de school en Organisatie van het onderwijs
De actieopdracht van deze week is het vullen van de indicatoren Profiel van de school en Organisatie van het onderwijs. Voor het schrijven van het profiel van de school adviseren we om keuzes te maken en vooral antwoord te geven op de vraag: waarin is de school anders dan andere scholen en wat is op de school belangrijk?

Week 3: Onderwijstijd en Voor- en vroegschoolse educatie
Deze week staan de indicatoren Onderwijstijd en Voor- en vroegschoolse educatie op de agenda. Als deze twee indicatoren goed zijn gevuld, is ook hoofdstuk 2 van de Vensters schoolgids klaar. Bij onderwijstijd vragen we u de uren per week per vak in te vullen. U kunt ook zelf vakken toevoegen. Werkt u bijvoorbeeld met thema-onderwijs, kies dan als vaknaam ‘thema-onderwijs’ of ‘creatief leren’. In de toelichtingsvakken kunt u extra informatie geven.  
Het vullen van de indicator Voor-en vroegschoolse educatie is erg eenvoudig: u vinkt de antwoorden aan die passen bij de school. De indicator is gebaseerd op de vraag of u een VVE school bent en in hoeverre u samenwerkt met andere partijen.

Week 4: Schoolondersteuningsprofiel en Schoolklimaat en veiligheid
Deze week zijn we toe aan hoofdstuk 3 van de schoolgids. Een van de belangrijkste hoofdstukken, over zorg. De indicatoren die hiervoor gevuld moeten worden zijn Schoolondersteuningsprofiel en Schoolklimaat en veiligheid. Vooral de samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel vraagt extra aandacht. Om uw tekst een beetje richting te geven, stellen we u in de indicator een concrete vraag. Zorg ervoor dat uw tekst antwoord geeft op deze vragen. Welke extra ondersteuning geeft de school bijvoorbeeld aan leerlingen die dat nodig hebben? En hoe vult de school dat in?

Week 5: Ouders en school
Deze week staat de indicator Ouders en school op de planning. Dit onderdeel is hoofdstuk 4 van uw schoolgids. Aan bod komen onder andere de betrokkenheid van ouders, de ouderbijdrage en het verzuimprotocol. Kortom, een uitgebreid hoofdstuk om te vullen. De valkuil hierbij is om teveel te schrijven. Focus daarom op korte, bondige teksten, schrijf actief en voorkom jargon.

Week 6: Tussentijdse resultaten, Resultaten eindtoets en Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Deze week zijn de volgende indicatoren aan de beurt: Tussentijdse resultaten, Resultaten eindtoets en Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs. Twee van deze drie indicatoren worden centraal gevuld. Controleer de eindtoetscijfers goed en sluit eventueel handmatig scores van leerlingen uit. Lees het artikel hierboven over het belang van een goede toelichting op de eindtoetsscores.

Week 7: Sociale opbrengsten en Kwaliteitszorg
Deze week staan de indicatoren Sociale opbrengsten en Kwaliteitszorg op de agenda. Bij sociale opbrengsten staat in de Vensters schoolgids een standaard uitleg voor ouders. Hierin worden voorbeelden genoemd van sociale competenties. Aan de hand van kernwaarden licht de school haar visie op sociale opbrengsten verder toe.
In het wetsartikel over kwaliteitszorg is recent de verplichting toegevoegd om te verwijzen naar de doelen in het schoolplan. Refereer daarom bij de indicator Kwaliteitszorg aan deze doelen en de bijbehorende acties en bevindingen. Alleen het eerste onderdeel van deze indicator is een verplicht onderdeel.

Week 8: Schooltijden en opvang
We sluiten af met het vullen van een zeer praktische indicator: Schooltijden en opvang. U geeft hier informatie over het rooster, de opvang en de vakanties. Voor ouders zeer belangrijke informatie. Vakanties staan automatisch ingevuld. Met deze indicator zijn alle onderdelen gevuld: uw schoolgids is zo goed als klaar!