Actie 'Een schoolgids in 8 weken'

Vensters Avatar_Schoolgids RGB Paars.png

Om de Vensters schoolgids samen te stellen, moeten alle schoolgidsonderdelen gevuld zijn. Daarom zijn we bezig met een actie om dit stap voor stap te doen. Zijn uw gegevens niet meer up-to-date, of heeft u nog niet alles ingevuld? Met de actie bepaalt u zelf wanneer u aan de slag gaat. En u krijgt handige informatie over de schoolgids en tips over het gebruik ervan. En kijk hier voor handige schrijftips.  

 

Heeft u een week gemist? Hier staan de vorige weekopdrachten op een rijtje:

Voor u begint…
Bekijk eerst de video over de module Vensters schoolgids. Die geeft een goed beeld van de voordelen van de Vensters schoolgids en de wensen van ouders. In de animatie wordt uitgelegd hoe een goed gevuld profiel in Vensters u nu of in de toekomst tijd bespaart. Naar de video en de animatie.

Vorig jaar heeft de inspectie een aantal ‘proef’-schoolgidsen bekeken en een reactie gegeven. Alle tips zijn verwerkt in de 8 weken vulactie, maar hier staan ze alvast op een rijtje: tips van de inspectie.

Week 1: Algemene gegevens school en Aantal leerlingen
Deze week begint u met twee indicatoren die deels al automatisch zijn gevuld met gegevens van DUO: Algemene gegevens school en Aantal leerlingen. Let bij Algemene gegevens school even extra op het onderdeel 'directie'. Dit is nieuw toegevoegd voor de schoolgids, dus grote kans dat u hier nog geen informatie heeft staan. Vergeet ook niet bij toelichting het verhaal achter de cijfers te geven.
Bij Aantal leerlingen kunt u ook eventuele informatie over het aanmeldings- en toelatingsbeleid van de school kwijt.
Wilt u dat de nieuwe teksten ook direct zichtbaar zijn op scholenopdekaart.nl? Klik dan na het vullen bovenaan op de groene knop ‘Publiceer’.
Tip:
heeft u nog geen foto’s toegevoegd bij Algemene gegevens school? Upload dan een paar foto’s bij het onderdeel ‘slideshow’. Deze afbeeldingen zijn dan voor ouders zichtbaar op scholenopdekaart.nl.

Week 2: Profiel van de school en Organisatie van het onderwijs
De opdracht van deze week is het vullen van de indicatoren Profiel van de school en Organisatie van het onderwijs. Voor het schrijven van het profiel van de school adviseren we om keuzes te maken en vooral antwoord te geven op de vraag: waarin is de school anders dan andere scholen en wat is op de school belangrijk? We adviseren om bij de toelichting van Organisatie van het onderwijs uit te leggen wat bijzonder is in uw onderwijsorganisatie. Heeft u bijvoorbeeld de groepen anders ingedeeld? Of gaat u op een originele manier om met het verlof van uw personeel? Gebruik het toelichtingsveld, maar blijf kort en bondig.
Om te zien hoe uw teksten er in de schoolgids uit komen te zien, adviseren we (tussendoor) de conceptversie te downloaden. Daarin is in één oogopslag te zien wat u heeft gedaan en welke onderdelen nog moeten. 
Kijktip: video van Meester Spits, een van de eerste gebruikers van de Vensters schoolgids.

Week 3: Onderwijstijd en Voor- en vroegschoolse educatie
Deze week staan de indicatoren Onderwijstijd en Voor- en vroegschoolse educatie op de agenda. Als deze twee indicatoren zijn gevuld, is hoofdstuk 2 van uw Vensters schoolgids klaar. Bij Onderwijstijd vult u de uren per week, per vak in. U kunt ook zelf vakken toevoegen. Werkt u bijvoorbeeld met thema-onderwijs? Kies dan als vaknaam ‘thema-onderwijs’ of ‘creatief leren’. In de tekstvakken onder de tabel kunt u extra informatie geven. Of u kiest ervoor de tabel niet in te vullen en de tekstvakken te gebruiken om ouders te informeren over de invulling van de onderwijstijd (wettelijk verplicht iets over te zeggen in de schoolgids).
Het vullen van de indicator Voor- en vroegschoolse educatie is erg eenvoudig: u vinkt de antwoorden aan die passen bij de school. De indicator is gebaseerd op de vraag of u een VVE school bent en in hoeverre u samenwerkt met andere partijen.
Toevoeging van de inspectie: is de school geen VVE-school, dan is het wel verplicht iets te vertellen over de zorg voor en de ontwikkeling van het jonge kind. Gebruik hiervoor de toelichting bij de indicator VVE (artikel 13, lid 1, sub b van de wpo).

Week 4: Schoolondersteuningsprofiel en Schoolklimaat en veiligheid
Deze week bent u toe aan hoofdstuk 3 van de schoolgids. Een van de belangrijkste hoofdstukken, over zorg en ondersteuning van leerlingen. De indicatoren die hiervoor gevuld moeten worden zijn Schoolondersteuningsprofiel en Schoolklimaat en veiligheid. Vooral de samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel vraagt extra aandacht. Om uw tekst een beetje richting te geven, stellen we u in de indicator twee concrete vragen. Zorg ervoor dat uw tekst antwoord geeft op deze vragen: Welke extra ondersteuning geeft de school bijvoorbeeld aan leerlingen die dat nodig hebben? En hoe vult de school dat in? In de schoolgids moet volgens de wet ook staan waar het schoolondersteuningsprofiel te vinden is, bijvoorbeeld op scholenopdekaart.nl of de eigen website. En let op: urls werken niet in een geprinte schoolgids, dus schijf een websitenaam voluit.
Ook interessant om te downloaden over zorg: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/download-magazine-veilig-over-kindermishandeling

Week 5: Ouders en school
Deze week staat de indicator Ouders en school op de planning. Dit onderdeel is hoofdstuk 4 van uw schoolgids. Aan bod komen onder andere de betrokkenheid van ouders, de ouderbijdrage en het verzuimprotocol. Kortom, een uitgebreid hoofdstuk om te vullen. De valkuil hierbij is om teveel te schrijven. Focus daarom op korte, bondige teksten, schrijf actief en voorkom jargon. Bij dit onderdeel kunt u via de module Vensters schoolgids ook een foto plaatsen, maar dat kan ook wanneer u klaar bent met alle teksten.
Tips van de inspectie: maak bij Ouders en school duidelijk wat de interne procedure is voor klachten. Waar is het reglement van de klachtencommissie te vinden en wat zijn de contactgegevens? Benoem ook duidelijk de extra kosten en vermeld bijvoorbeeld bij uitstapjes expliciet dat de kosten vrijwillig zijn.
Wilt u dat de nieuwe gegevens ook direct zichtbaar zijn op scholenopdekaart.nl? Klik dan na het vullen bovenaan op de groene knop ‘Publiceer’.

Week 6: Tussentijdse resultaten, Resultaten eindtoets en plaatsing in het vervolgonderwijs
Deze week zijn de volgende indicatoren aan de beurt: Tussentijdse resultaten, Resultaten eindtoets en Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs. Twee van deze drie indicatoren worden centraal (voor u) gevuld. Controleer de eindtoetscijfers goed en sluit eventueel handmatig scores van leerlingen uit. En zoals u weet is het erg belangrijk om een goede toelichting op de eindtoetsscores te geven. Het verhaal achter de cijfers zegt meer dan alleen een kaal cijfer. Denk aan de manier waarop u de leerlingen voorbereid op de eindtoets, hoe ze zich verhouden tot de schooladviezen of welke eindtoetsleverancier u gekozen heeft. Welk verhaal past bij uw school?

Week 7: Sociale opbrengsten en Kwaliteitszorg
Deze week staan de indicatoren Sociale opbrengsten en Kwaliteitszorg op de agenda. Dit is een onderdeel van het hoofdstuk over de ontwikkeling van leerlingen. Sociale opbrengsten heet in de Vensters schoolgids Sociale ontwikkeling. Er staat een standaard uitleg voor ouders met voorbeelden van sociale competenties. Aan de hand van kernwaarden licht u de visie van de school op sociale opbrengsten verder toe.
Toevoeging van de inspectie: in het wetsartikel over kwaliteitszorg is afgelopen schooljaar de verplichting toegevoegd om te verwijzen naar de doelen in het schoolplan. Refereer daarom bij de indicator Kwaliteitszorg aan deze doelen en de bijbehorende acties en bevindingen (artikel 13, lid 1, sub o van de wpo). Alleen het eerste onderdeel van deze indicator is verplicht.

Week 8: Schooltijden en opvang
We sluiten af met het vullen van een zeer praktische indicator: Schooltijden en opvang. U geeft hier informatie over het rooster, de opvang en de vakanties. Voor ouders handige informatie en uit onderzoek (te lezen via onderstaande knop) weten we welke informatie het meest gezocht wordt in de schoolgids. De vakanties zijn automatisch voor u ingevuld. 

Uw schoolgids is gevuld! En nu?
Er staan nu een paar acties op de planning voordat de schoolgids echt helemaal klaar is.
1) personaliseer de schoolgids: pas in de module Vensters schoolgids eventueel het standaard voorwoord aan en upload foto’s om de schoolgids nog meer kleur te geven.
2) download in dezelfde module de conceptversie en stuur deze (als u tevreden bent) naar de MR om goedkeuring te vragen. Gele blokken vervallen als u de schoolgids opslaat.
3) sla de goedgekeurde versie op in de module Vensters schoolgids.
4) ga naar de module Mijn Scholen op de kaart en vervolgens naar de indicator Schoolgids. Vul de indicator en klik op 'Wijzig'. U krijgt een melding dat de schoolgids succesvol is opgeslagen. Vergeet niet daarna bovenaan de pagina nog op ‘Publiceer’ te klikken. Dan is uw schoolgids ook vindbaar voor ouders op scholenopdekaart.nl.
5) zet een berichtje over de schoolgids op de website van uw school. En link daarbij naar de pagina op scholenopdekaart.nl waar uw schoolgids staat. Dan is de meest recente versie ook altijd vindbaar op uw eigen website. 
6) lever de schoolgids in het Internet Schooldossier aan bij de inspectie.