Vensters VO en de Dag van de Verantwoording 

Vensters+Icon_App+Mijn+Scholen+op+de+kaart.png

Uit alle genomineerde scholen zijn acht scholen geselecteerd die doorgaan naar de volgende ronde. Tijdens deze laatste ronde buigt de jury, waarin ouders, docenten en leerlingen vertegenwoordigd zijn, zich over de informatie van deze scholen op Scholen op de kaart. De jury let daarbij vooral op de actualiteit van de informatie.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de toelichtingen en of het beleid van de school terug te vinden is op Scholen op de kaart. Op 16 mei, de Dag van de Verantwoording, wordt bekend gemaakt welke school de School van het jaar 2018 is. 

De genomineerde scholen zijn: 

Schoolvanhetjaar2018_trans.png
  • Antoniuscollege, Gouda
  • Houtens, Houten
  • OSG Sevenwolden, Heerenveen
  • RSG Magister Alvinus, Sneek
  • St. Nicolaaslyceum, Amsterdam
  • Titus Brandsmalyceum, Oss
  • Visser t Hooft Lyceum, Leiderdorp
  • Zuider Gymnasium, Rotterdam