1 oktober: deadline doorsturen resultaten MSV

Vensters Icon_App Vensters.png

Voor de vakantie hebben zo’n 700 scholen hun monitoringsgegevens van schooljaar 2017-2018 via Vensters naar de inspectie gestuurd. Dit kon tot 1 augustus 2018. Echter heeft de inspectie onlangs een uitzondering gemaakt voor scholen die dat nog niet hebben gedaan. U mag tot 1 oktober a.s. de gegevens alsnog aanleveren. We hebben daarom ook in Vensters de mogelijkheid gecreëerd om de monitoringsresultaten tot 1 oktober 2018 door te sturen.

Heeft u uw gegevens nog niet doorgestuurd en wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken?

  • Controleer in Vensters bij de indicator Tevredenheid leerlingen of er een onderzoek is verwerkt voor schooljaar 2017/2018.

  • Vraag voor het doorleveren aan de inspectie toestemming aan uw schoolbestuur/bevoegd gezag.

  • Na toestemming logt u in op Vensters en kiest u binnen het ManagementVenster voor Monitoring Sociale Veiligheid.

  • Vink aan dat u uw gegevens wilt versturen en geef aan op welk niveau u zich wilt verantwoorden over de Monitoring Sociale Veiligheid.

  • U ziet als leverdatum 01-10-2018 staan. Vul de aanvullende informatie in en klik op opslaan.

Let op! U kunt tot en met 30 september de leverdatum 1 oktober instellen.