Voorlopige eindcijfers beschikbaar

Vensters Icon_App Management Venster.png

De voorlopige examencijfers van schooljaar 2017-2018 zijn beschikbaar in het ManagementVenster! U vindt de voorlopige examencijfers in de volgende rapporten:

Schoolrapporten: Examenresultaten, Examenresultaten interactief, Examenresultaten vergelijking en Rekentoets.

Bestuursrapporten: Examenresultaten, Examenresultaten interactief en Slaagpercentage scholen vergelijking.

Let op: Dit zijn de voorlopige examencijfers met de resultaten van tijdvak 1 en 2. Deze kunnen verschillen van de definitieve examencijfers. De definitieve cijfers zijn rond december beschikbaar in Vensters.

Percentielscores

Bij sommige scholen kunnen de percentielscores ontbreken, omdat op peildatum 2 augustus voor minder dan 90% van de leerlingen in de examenklas resultaten stonden geregistreerd. Deze dekkingsgraad wordt vastgelegd door DUO. Scholen met onvoldoende dekkingsgraad zijn niet meegenomen in de berekening van de percentielscores van de voorlopige examencijfers. In de berekening van de definitieve examencijfers zullen alle scholen meetellen.